Kristina Cruises kunder får ersättningsbeslut för inställda kryssningar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har behandlat alla ersättningsansökningar angående Kristina Cruises Ab:s inställda kryssningar, och postat besluten till de berörda personerna. Enligt nuvarande beräkningar kommer ersättningarna att betalas i juli.

Researrangören Kristina Cruises ställde in sina kryssningar för vinterperioden i november 2013. KKV meddelade 14.1.2014 att kunder kan söka ersättning för oförverkligade resor från Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) säkerhet. Inom tidsfristen som upphörde 22.4.2014 fick verket sammanlagt 1892 ersättningsansökningar angående inställda kryssningar.

KKV har nu, utifrån ansökningarna, fattat beslut om ersättningar. Besluten har postats till de sökande 12.6.2014. Verket skickar uppgifterna över ersättningsmottagarna tilll dem som ställt säkerheten, som sedan betalar ut ersättningarna enligt sina egna tidtabeller. Den beräknade betalningstidpunkten är i juli.

KKV uppmanar ersättningsmottagarna att kontrollera att det står rätt kontonummer i beslutet, och meddela eventuella fel eller ändringar utan dröjsmål till verket på adressen valmismatkat@kkv.fi.