KT Kustannus som säljer tidningen Kouluturvaa vilseleder konsumenterna fortsättningsvis

Sedan början av 2018 har mer än 600 konsumenter kontaktat Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för att klaga på KT Kustannus som marknadsför tidningen Kouluturvaa per telefon. Företaget har marknadsfört tidningen på ett vilseledande sätt och skickat den till konsumenter som inte har prenumererat på den. Konsumentombudsmannen har lämnat en begäran om utredning av företaget till polisen och uppmanar alla att undvika affärer med företaget.

KT Kustannus har idkat aggressiv telefonförsäljning och använt oriktiga eller vilseledande argument för att få konsumenten att prenumerera på tidningen. Utifrån anmälningarna som kommit in har många konsumenter trott att de endast har beställt ett provnummer, men det har visat sig vara frågan om en fortlöpande prenumeration. KT Kustannus har dessutom fakturerat konsumenter för tidningsprenumerationer som konsumenterna inte anser sig ha gjort. I flera fall har offren varit äldre konsumenter.

Det stora antalet konsumentklagomål visar att det vilseledande förfaringssättet är systematiskt. Konsumentombudsmannen har ansett att KT Kustannus verksamhet uppfyller kriterierna för både försök till bedrägeri och marknadsföringsbrott. I januari 2018 lämnade konsumentombudsmannen en begäran om utredning i ärendet till polisen. Polisen behandlar ärendet fortfarande.

”Vi får fler anmälningar än tidigare om olika slags bedrägerier och missbruk som konsumenterna utsätts för. Företagen försöker med hjälp av oriktiga och vilseledande uppgifter locka konsumenterna att göra beställningar som åtföljs av aggressiv indrivning där företagen använder inkasseringsbyråer. Konsumentombudsmannen har vanligen tillräckliga bevis för olaglig verksamhet, men inga metoder för att stoppa den. Bedrägerier av detta slag sväller snabbt ut till masstvister som omfattar tusentals konsumenter och som belastar förutom offren även myndigheter och domstolar. Därför önskar vi att polisen ingriper snabbare i den brottsliga verksamhet som vi har identifierat”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Instruktioner till personer som varit i kontakt med KT Kustannus

Om KT Kustannus har skickat dig en faktura utan att du anser dig ha gjort beställningen som fakturan gäller, kan du göra en reklamation till Suomen KT Kustannus och låta bli att betala fakturan. Vår reklamationstjänst hjälper dig att göra en skriftlig reklamation. Om företaget även efter reklamationen kräver att du betalar fakturan kan du kontakta konsumentrådgivningen.

Läs mer:

Många kontaktade konsumentmyndigheterna efter telefonförsäljning av tidningen Kouluturvaa , Konkurrens- och konsumentverkets meddelande 23.11.2017