Kundtjänster överbelastade på grund av corona – tydliga anvisningar betjänar både företag och konsumenter

Coronaviruset orsakar inställda resor och tjänster, och många kundtjänster är överbelastade på grund av situationen. Tydliga anvisningar från företag hjälper konsumenterna och minskar därmed köerna i företagens kundtjänst. Undantagstillståndet kräver tålamod av konsumenterna, och det lönar sig att välja andra kontaktsätt än telefonen.

Många kundtjänster har överbelastats helt på grund av coronaviruset. Det har till och med varit omöjligt att komma fram till vissa kundtjänstnummer.

Konsumentombudsmannen påminner om att företag även i undantagstillstånd ska erbjuda en kanal åt konsumenterna för att uträtta ärenden. Därför lönar det sig för företagen att ge så tydliga anvisningar som möjligt för sina kommunikationskanaler om hur de vill att kunderna ska agera för att kundservicen ska fungera så bra som möjligt.

Eftersom telefonen för närvarande inte är den bästa servicekanalen bör företagen fästa uppmärksamhet vid anvisningarna på till exempel sina webbplatser och kanaler i sociala medier. Man kan också lugna ner kunder genom att skicka automatiska e-postsvar. Det underlättar ofta för kunden om man får information om att ens ärende är under behandling.

Gör så här när du kontaktar en kundtjänst

Undantagstillståndet kräver även tålamod av konsumenterna. Det lönar sig att kontakta företag per telefon endast om ärendet är brådskande eller inte kan skötas på annat sätt. I allmänhet kan man kontakta företag till exempel per e-post eller med blanketter på nätet. Innan man tar kontakt lönar det sig att kolla upp sina egna tjänsteleverantörers och olika myndigheters kommunikationskanaler.

Varje ärende behöver inte heller utredas genast. Om ärendet inte är brådskande lönar det sig för konsumenten att vänta i lugn och ro. Flera ärenden kan också redas ut i efterhand.

Brister i tjänster ska reklameras inom rimlig tid och helst alltid skriftligen. Konsumentrådgivningens webbplats har en reklamationstjänst som hjälper konsumenter att göra skriftliga reklamationer.