Man måste kunna skilja på fakta och reklam i skolundervisningen

Samarbetet mellan skolorna och företagen ingår idag i den normala undervisningen. Vid ett seminarium ordnat av Konkurrens- och konsumentverket och dess samarbetspartner diskuterar man hur undervisningen håller sig neutral också när läraren använder företagsproducerat material.

Eleverna utsätts för reklam under lektionerna inte bara när de söker kunskap på nätet utan också via läromedel som producerats av företag. I det strama ekonomiska läge som råder i skolorna använder lärarna gärna gratis och högklassigt material som intresserar eleverna.

De material som företagen producerar har emellertid ofta kommersiella utgångspunkter. Därför måste lärarna försäkra sig om att de inte är ensidiga eller partiska. I kunskapsmaterialet kan det finnas reklambudskap med vilka företagen bygger upp sitt varumärke och skapar en grund för kommande kundrelationer.

Eleverna är mottagliga för reklambudskap eftersom de inte känner igen reklam på samma sätt som vuxna. I skolornas mediefostran får eleverna färdigheter med vilka de kan bedöma vem som står bakom kunskapen och förhålla sig kritiskt till reklamen.

Konsumentombudsmannen har ingripit i fall där företag på ett osakligt sätt har marknadsfört sina tjänster eller produkter direkt till eleverna. Utbildningsstyrelsen och Konkurrens- och konsumentverket (till 31.12.2012 Konsumentverket) har också gett ut anvisningar till stöd för lärarna om hur man kan använda kommersiellt material i undervisningen.

Gränserna mellan skola och företag diskuteras under seminariet Using media at school – how to teach without commercial pressure som ordnas av Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Utbildningsstyrelsen, Helsingfors universitet, Sällskapet för mediefostran och Skolbio 7–8 maj 2013. Syftet är att samla undervisningssektorns, myndigheternas och företagens syn på hur samarbetet ser ut nu och hurdant det borde vara i framtiden. Seminariet är ett led i en serie av sex nordisk-estniska tillställningar där strategidokumentet för konsumentfostran har presenterats.

Läs mera:
Temanumret Lapsi kuluttajana (Barnet som konsument) i webbtidningen Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta (på finska)

Mer information:
överinspektör Taina Mäntylä, tfn 029 505 3151