Många kontaktade konsumentmyndigheterna efter telefonförsäljning av tidningen Kouluturvaa

Enligt hundratals anmälningar till konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen har Suomen KT Kustannus marknadsfört tidningen Kouluturvaa på ett vilseledande sätt per telefon och sänt tidningen till konsumenter som anser att de inte ingått avtal om den. Företaget har inte förbundit sig att åtgärda marknadsföringen trots konsumentombudsmannens krav.

Suomen KT Kustannus sände tidningen Kouluturvaa till konsumenter som inte beställt den. En del konsumenter levde i tron att de beställt bara en tidning eller ett gratisexemplar, men de fick en faktura på längre prenumerationstid. Enligt konsumenterna som tagit kontakt verkar det som så att telefonförsäljarna pressat äldre personer att beställa tidningen fastän de inte förstått vad de beställt.

Företaget har hänvisat till att en konsument i ett inspelat telefonsamtal säger att denne beställer tidningen. Utifrån anmälningarna har alla konsumenter dock inte getts möjlighet att lyssna på inspelningen. Det har även varit svårt att få kontakt med företaget.

Konsumentombudsmannen har inte befogenheter att förbjuda företagsverksamheten direkt, utan först ska förhandlingar vidtas för att få slut på den lagstridiga verksamheten. Konsumentombudsmannen har redan i mars och juni 2017 krävt att Suomen KT Kustannus åtgärdar sin marknadsföring. Företaget har dock inte ändrat sin verksamhet utan allt fler anmälningar om företaget kommer in. Konsumentombudsmannen fortsätter behandla ärendet med företaget.

Konsumenter, som anser att de inte ingått en prenumeration i enlighet med KT Kustannus faktura, bör göra en reklamation till Suomen KT Kustannus och lämna omstridda fakturor obetalda.