Marknadsdomstolen dömde Masku att betala vite på 100 000 euro för fortsatt marknadsföring av realisation

Masku har redan för andra gången brutit mot det förbud som marknadsdomstolen utfärdat 2009, som gällde fortsatt marknadsföring av realisation. Marknadsdomstolen dömde på konsumentombudsmannens ansökan Masku att betala vite på 100 000 euro.

Maskun Kalustetalo Oy marknadsförde 2014 möbler upprepade gånger till nedsatt pris. Marknadsföringen av realisationen överskred klart de tidsgränser som marknadsdomstolen fastställt för Masku i det förbud den utfärdat 2009 (på finska).

Eftersom Masku igen brutit mot det förbud som ålagts bolaget, krävde konsumentombudsmannen att marknadsdomstolen dömer bolaget att betala det fastställda vitet.

Utöver betalning av vite ålade marknadsdomstolen för att effektivera det förbud som förelagts 2009 ett högre vite på 200 000 euro. Dessutom förbjöd marknadsdomstolen Masku med vite på 100 000 euro att i sin marknadsföring använda ogrundade påståenden om ett begränsat erbjudande.

Föregående gång dömdes Masku betala vite 2011 (på finska), eftersom den marknadsföring som bolaget använde 2010 bröt mot marknadsdomstolens beslut.

Marknadsdomstolen ansåg att den upprepade marknadsföringen av realisation fördunklar konsumenternas uppfattning om företagets normala prisnivå och till följd av detta även den egentliga nyttan av realisationen. En dylik marknadsföring av realisation vilseleder konsumenterna.

Besvärstillstånd på marknadsdomstolens beslut kan sökas fram till 26.8.2016.

Läs mer:
Konsumentombudsmannen söker rättelse i vite på 100 000 euro som ålagts Masku, KKV:s meddelande 3.7.2015
Marknadsdomstolen dömde Masku till vite på 50 000 euro för fortsatt marknadsföring av realisation, Konsumentverkets meddelande 16.2.2011 (på finska)
Realisation och erbjudanden