Realisationer

När varor marknadsförs till ett rabatterat pris ska försäljaren ange det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen även anges i fortsättningen. När du vet det lägsta priset tidigare kan du uppskatta rabattens förmånlighet eller den allmänna prisnivån på säljarens varor.

Med realisation avses en sänkning av priset på en vara eller tjänst som säljaren tidigare har prissatt. Realisationen är ett tidsbegränsat erbjudande vars rabattpriser ska basera sig på säljarens egna priser.

Uttrycket realisation eller REA kan inte användas för att beskriva säljarens förmånliga priser jämfört med konkurrenterna eller den allmänna prisnivån.

Vid rabattförsäljning är det fråga om en mätbar prissänkning (till exempel -50%) eller ett uttryck som ger intryck av en prissänkning (till exempel julrea).

Varans tidigare lägsta pris ska anges i reamarknadsföringen

När försäljaren marknadsför en vara till rabatterat pris eller till ett nedsatt pris, ska det i marknadsföringen anges det lägsta pris med vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregår prissänkningen. Skyldigheten att ange lägsta pris gäller varor, men inte tjänster.

Målet är att rabatter och realisationer ska vara mer transparenta för konsumenten, så att konsumenten bättre kan bedöma förmånligheten av en enskild rabatt eller den allmänna prisnivån på säljarens varor.

Syftet med skyldigheten att uppge det lägsta priset är också att säljaren inte tillfälligt och på konstgjord väg kan höja varans pris och därefter erbjuda varan en betydande rabatt. Detta skulle då bidra till att skapa en bild för konsumenten av att den stora rabatten är unik, även om varan tidigare har sålts till samma sänkta pris.

Det lägsta priset ska anges när säljaren marknadsför

  • specificerade varor (med en bild på varan och/eller produktinformation) till nedsatt pris
  • prisavdrag för en större grupp ospecificerade varor (till exempel alla hårvårdsprodukter -50%).

Om en prissänkning gradvis ökar under en marknadsföringskampanj som pågått i högst 60 dagar utan avbrott, kan försäljaren som lägsta pris ange det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregick den första prissänkningen.

 

Realisationspåståenden som används i marknadsföringen ska vara korrekta

Principerna för marknadsföring av rabatter gäller all marknadsföring oberoende av försäljningskanal även webbutiker och företag som verkar på plattformar.

Företaget måste kunna bevisa att marknadsföringspåståendena är korrekta.

Exempel på vilseledande realisationsmarknadsföring:

  • Den prisförmån som konsumenten får är inte verklig. Säljaren får inte uppge att produktens [HM(1] pris har sänkts, om priset inte har sänkts från försäljningspriset.
  • Ständig realisation förvillar konsumentens uppfattning om försäljningsställets normala prisnivå och den faktiska fördelen med rabatten.

Realisationsprodukterna ska vara tydligt synliga i reklamen

Realisationen kan omfatta säljarens hela produkt sortiment eller endast en del av sortimentet. Produkter som säljs på realisation ska anges i reklamen så att konsumenten tydligt kan se vilka produkter som ingår i realisationen.

Om realisationsförsäljningen inte begränsas eller preciseras i marknadsföringen, ingår säljarens hela produkt sortiment i regel i realisationsförsäljningen.

 

Företag – kontrollera att marknadsföringen av rabatter inte blir vilseledande

Söker du anvisningar för realisationer, slutförsäljningar, erbjudanden och olika prisjämförelser? Säkerställ med hjälp av de  checklistor som ingår i konsumentombudsmannens riktlinje att de centrala principer som lagen förutsätter har beaktats i marknadsföringen av rabatter.