Realisationer

I marknadsföring och vid en affär ska alltid det slutliga försäljningspriset anges. Vid en realisation innebär detta det nedsatta priset. Det nedsatta priset beräknas på det pris som tidigare uppburits på samma försäljningsställe och för samma produkt strax före realisationen.

Känn dina rättigheter vid en rea

Konsumenternas uppmärksamhet fästs ofta vid den lockande höga rabattprocenten och ingen prisjämförelse görs. Om en rabatt är kontinuerlig är det inte fråga om en verklig rabatt, utan affärens normalpris.

Vissa branscher konkurrerar kraftigt med priserna och imponerande rabattprocent lockar konsumenterna till inköp. Påhittade och ständiga rabatter fördunklar ändå konsumenternas uppfattning om den normala prisnivån och den faktiska förmånen. Företagen kan genom sin verksamhet visa ansvarsfullhet i marknadsföringen av rabatter.

Vad är en realisation?

Realisation är ett tidsbegränsat erbjudande som medför prisavdrag på en produkt som företaget säljer. Rabatten beräknas på det pris som du har kunnat köpa produkten för på det aktuella försäljningsstället före realisationen.

Påståenden som används i marknadsföringen ska vara korrekta

Typiska påståenden är till exempel

 • uttryck för sänkning av det egna priset och rabattens storlek
 • påståenden om att det egna priset är förmånligt i förhållande till konkurrenternas priser
 • påståenden om konkurrenternas priser
 • påståenden om rekommenderade försäljningspriser eller om den allmänna prisnivån på marknaden.

Företaget måste kunna bevisa att dessa påståenden är korrekta.

Exempel på vilseledande marknadsföring

 • Priset på en produkt får inte uppges vara nedsatt om priset de facto inte har sänkts.
 • Ständig realisation förvillar konsumentens uppfattning om försäljningsställets normala prisnivå och den faktiska fördelen med rabatten.
 • Det är förbjudet att i marknadsföringen ange att företaget ändrar eller avslutar sin affärsverksamhet (slutförsäljning) om påståendet inte stämmer.
 • I marknadsföringen får man inte använda grundlösa påståenden om att produkten endast erbjuds under en mycket begränsad tid.

Principerna för marknadsföring av rabatter gäller all marknadsföring oberoende av försäljningskanal, dvs. utöver de traditionella branscherna även webbutiker och företag som verkar på plattformar i stor utsträckning.

De produkter som erbjudandet gäller ska finnas tillgängliga för konsumenterna under hela den tid som erbjudandet är i kraft

Marknadsföringen måste ge dig tydlig information om när, hur och under vilka andra förutsättningar du kan få tag på produkten som erbjudandet gäller. Du ska till exempel informeras om begränsningar i produktens tillgänglighet.

Ansvar för felaktig marknadsföring

Till säljarens omsorgsplikt hör tillräcklig noggrannhet bland annat när det gäller att säkerställa att produkternas prisuppgifter är korrekta även vid realisationer. Du har rätt att förvänta dig att informationen i en reklamkampanj stämmer, att produkten finns tillgänglig och att annonsören verkligen vill sälja till dig.

Ett uppenbart prisfel är inte bindande för säljaren. Då ska man bedöma om skillnaden mellan det angivna priset och det verkliga priset är avsevärt stort eller om det felaktiga priset kan anses vara exceptionellt lågt jämfört med den allmänna prisnivån.

Hållbar konsumtion belastar miljön och ekonomin

Det är bra att komma ihåg att det belastar miljön och plånboken att ständigt köpa nytt. Den bästa miljögärningen är att inte ständigt köpa nytt, även om realisationer ofta uppmuntrar till köp.

Till exempel har finska Martorna gett tips om hållbar konsumtion

 • Köp inget onödigt.
 • Fundera två gånger före köpbeslutet. Är varan verkligen nödvändig?
 • Undvik snabbmode. Välj hållbara och mångsidiga kläder.
 • Undvik svinn. Den enas skrot kan vara den andras skatt.
 • Bekanta dig med klimatkonsekvenserna av olika val.

Företag – kontrollera att marknadsföringen av rabatter inte blir vilseledande

Söker du praktiska anvisningar för realisationer, slutförsäljningar, erbjudanden och olika prisjämförelser? Säkerställ med hjälp av de enkla checklistor som ingår i konsumentombudsmannens riktlinje att de centrala principer som lagen förutsätter har beaktats i marknadsföringen av rabatter.