Marknadsdomstolen förbjöd XXL:s vilseledande marknadsföring

Marknadsdomstolen har genom sitt beslut 24.11.2015 förbjudit sportaffären XXL Sports & Outdoor Oy (XXL) att ge en vilseledande bild av hur förmånliga priserna är och hur länge erbjudandena är i kraft.

XXL har framhävt hur förmånliga affärens priser är genom att marknadsföra produkterna storslaget med hjälp av stora rabattprocentsatser. Rabatterna har emellertid beräknats utifrån de rekommenderade detaljpriserna, som varken XXL eller andra detaljhandlare brukar ta för de aktuella produkterna. Därmed har XXL gett vilseledande information om hur förmånliga affärens priser är i verkligheten.

Dessutom har XXL marknadsfört produkter med hjälp av erbjudanden som bara är i kraft en begränsad tid, varvid konsumenterna har fått intrycket av att erbjudandet är unikt och köpbeslutet därför behöver fattas genast. Produkterna har emellertid sålts till samma specialpris snart efter att erbjudandet gått ut

Konsumentombudsmannen ansåg att det kan hända att en konsument på grund av de vilseledande uppgifter som XXL ger i marknadsföringen gör ett köpbeslut som han eller hon inte skulle ha gjort utan dessa uppgifter. Eftersom marknadsföring av det här slaget strider mot konsumentskyddet drog konsumentombudsmannen XXL inför marknadsdomstolen i februari 2015.

I enlighet med konsumentombudsmannens yrkande förbjöd marknadsdomstolen XXL att i sin marknadsföring jämföra försäljningspriset med det rekommenderade detaljpriset, om det aktuella priset inte motsvarar det pris som andra detaljhandlare allmänt tar för samma produkt. Dessutom förbjöd marknadsdomstolen XXL att i marknadsföringen lägga fram ogrundade påståenden om att produkten i erbjudandet finns att få till ett visst pris endast under en kort begränsad tid, även om samma produkt säljs till samma pris efter erbjudandets giltighetstid. Bägge förbuden stärktes med hot om vite på 100 000 euro.

I sin marknadsföring har XXL också tillämpat ett prislöfte enligt vilket affären strävar efter att vara det förmånligaste alternativet på marknaden och gör allt för att kunden ska kunna lita på att produkterna är förmånligast hos XXL. Konsumentombudsmannen ansåg att syftet med prislöftet är att skapa ett intryck av att XXL är den förmånligaste aktören på marknaden.

Marknadsdomstolen ansåg att formuleringen i XXL:s prislöfte inte innebär att XXL skulle påstå att affären har de förmånligaste priserna. Däremot strävar XXL genom sin verksamhet efter att vara det förmånligaste alternativet på marknaden. Till denna del förkastade marknadsdomstolen konsumentombudsmannens krav på användningen av prislöftet i marknadsföringen. Enligt konsumentombudsmannen innebär detta dock inte att en prisgaranti eller användning av andra motsvarande uttryck alltid skulle vara förenliga med lag i fortsättningen.

Läs mer: Konsumentombudsmannen drog XXL inför marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring (KKV:s meddelande 3.3.2015)