Meddelanden 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Nyheter Nyhetsbrev KKV godkände företagsaffären mellan Tradeka-Yhtiöt och Med Group Holding

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 13 april 2018 ett företagsförvärv där Tradeka-Yhtiöt Oy förvärvar Med Group Holding Oy. Enligt KKV:s bedömning förhindrar inte företagsförvärvet på ett väsentligt sätt konkurrensen på den finländska marknaden.

Tradeka-Yhtiöt Oy förvaltar Andelslaget Tradekas affärsverksamhet och de företag som bolaget äger idkar restaurangaffärsverksamhet, placeringsverksamhet samt tidningsutdelning. Med Group Holding Oy är moderbolag i Med Group-koncernen, som har verksamhet i social- och hälsovårdsbranschen. Till koncernens affärsområden hör omsorgstjänster som tillhandahålls hemma hos kunderna, akutvård, offentlig hälsovård samt privat munhälsovård. Med Group-koncernen tillhandahåller nämnda tjänster under varumärket ONNI.

I och med affären förvärvar Tradeka-Yhtiöt via sitt helägda bolag Tradecare Oy hela aktiestocken i Med Group Holding och därmed de funktioner som hör samman med tjänster som tillhandahålls hemma hos kunder samt tjänster i anslutning till akutvård och offentlig hälsovård.

I KKV:s marknadsutredning framkom inte att företagsförvärvet skulle ha skadliga effekter på konkurrensen. Parterna i förvärvet inte har överlappande affärsverksamhet i Finland, och enligt KKV:s bedömning förhindrar företagsförvärvet inte väsentligt konkurrensen på den finländska marknaden.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Samuli Muotka, tfn 029 505 3680
    fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.