Myndigheterna i Finland och Estland ordnar ett jippo för båtpassagerarnas rättigheter

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Konkurrens- och konsumentverket och Konsumenteuropa i Finland ordnar tillsammans med konsumentmyndigheterna i Estland ett gemensamt evenemang för båtpassagerarnas rättigheter. Evenemanget ordnas i hamnarna i Helsingfors och Tallinn i dag onsdag 25.9.2013. Evenemanget kan också ses ombord på de fartyg som trafikerar mellan hamnarna.

Syftet med jippot är att öka kännedomen om passagerarnas rättigheter vid resor till sjöss som trädde i kraft i december i fjol.

Blev båtresan inte riktigt som du hade tänkt? Känn dina rättigheter

Flygpassagerarnas rättigheter känner man i stor utsträckning till. Båtpassagerare har också egna rättigheter i fall att resan exempelvis inhiberas eller vid försening.

Båtpassageraren har rätt till omsorg och möjlig ersättning vid förseningar och vid inhibering. I omsorgen kan det ingå måltider och förfriskningar samt övernattningsarrangemang beroende på situationen. Båtpassagerare kan också erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka för biljetten.

Om det alltså uppstår problem under båtresan ska passageraren kontakta rederibolaget. Om ärendet inte går att reda ut vid kontakt med rederibolaget lönar det sig att vända sig till myndigheterna: de som har varit på semesterresa ska kontakta konsumentrådgivningen och de som har varit på arbetsresa ska kontakta Trafi. Trafi vägleder också personer med funktionshinder vid problem relaterade till framkomligheten. Klagomål ska inlämnas inom två månader från händelsen.

Passagerarna har ingen rätt till ersättning om inhiberingen eller förseningen exempelvis beror på exceptionella väderleksförhållanden eller arbetskonflikter.

Även på andra håll inom EU ordnar man kampanjer för passagerarnas rättigheter

EU-förordningen som styr passagerarnas rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar trädde i kraft i december 2012. Finlands och Estlands jippo är en del av Europakommissionens kampanj vars syfte är att öka kännedomen om passagerarens rättigheter vid trafik på vattenvägar. I Helsingfors ses jippot i Västra hamnen 25.9.2013 kl. 9–16.30.

Ytterligare information om båtpassagerarens rättigheter finns på Trafis, Konkurrens- och konsumentverkets och Konsumenteuropa i Finlands webbsidor:
Passagerarnas rättigheter (Trafi)
Båtresor (Konkurrens- och konsumentverket)
Båtpassagerarens rättigheter (Konsumenteuropa i Finland)