Offentlig version av Konkurrensverkets beslut om Valio

En offentlig version av Konkurrensverkets beslut om Valio (dnr 478/14.00.00/2010) från 20.12.2012 är nu tillgänglig.

Se även Konkurrensverkets meddelande från 20.12.2012.

Obs! Senare publicerades en ny uppdaterad version av den offentliga versionen. Se meddelandet från 30.1.2013.

Mer information:
Överdirektör Timo Mattila, tfn 029 505 3332
Forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385