Övervakningskampanj av konsumentmyndigheterna i EU: Största delen av de webbplatser som erbjuder digitalt innehåll har allt i sin ordning

Som ett resultat av övervakningskampanjen som EU-kommissionens och EU-ländernas konsumentmyndigheter genomfört kan konsumenterna mer pålitligt än tidigare ladda ner musik, filmer och spel från webben. Andelen webbplatser som följer föreskrifterna om konsumentskydd har på ett år ökat från 50 procent till 80 procent.

Under sommaren 2012 gick EU-ländernas konsumentmyndigheter igenom sammanlagt 330 webbplatser som säljer spel, musik, videor och e-böcker. Från Finland deltog konsumentombudsmannen i kampanjen. I kampanjen fästes uppmärksamhet bland annat vid avtalsvillkorens innehåll och vid huruvida väsentlig information om tjänsten och företagets kontaktuppgifter finns tydligt beskrivna på webbplatsen.

Brister fanns på 172 webbplatser. Bland annat berättades det nödvändigtvis inte alls i avtalsvillkoren att konsumenten har rätt att få ersättning om det finns något fel i tjänsten som konsumenten laddat ner. På flera webbplatser meddelades det inte heller tydligt att konsumenten inte kan annullera prenumerationen på tjänsten efter att konsumenten börjat ladda ner den.

Myndigheterna har i sina egna land varit i kontakt med de företag som står bakom de bristfälliga webbplatserna och uppmanat dem att korrigera webbplatserna så att de följer lagen. 116 webbplatser har nu korrigerats och på 49 webbplatser pågår korrigeringsarbetet ännu.

Konsumentombudsmannen i Finland gjorde en noggrannare kontroll av tio företag, varav åtta företag hade något som konsumentombudsmannen behövde anmärka på. Fem företag korrigerade bristerna efter konsumentombudsmannens uppmaning. Med tre företag pågår förhandlingarna ännu. Av dem verkar två från ett annat EU-land.

Nätverket av myndigheter som övervakar EU:s konsumentskydd har organiserat övervakningstillslag (sweep day) sedan 2007. Under tidigare år har man granskat bland annat utbudet av och handeln med krediter, flygbiljetter, elektronikprodukter och kultur- och idrottsevenemang på webben.

Mer information:
Säkrare ladda ner spel, böcker, filmer och musik, Kommissionens pressmeddelande 14.10.2013