Researrangören H.P. Matkabussi Oy i konkurs – ersättning kan sökas från KKV

H.P. Matkabussi Oy försattes i konkurs den 6 maj 2021. Företaget har en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket (KKV) i händelse av konkurs, ur vilken kunder kan söka ersättning för ogenomförda resor.

Ansökan om ersättning ska lämnas in till Konkurrens- och konsumentverket. Man ska ansöka om ersättning helst med en elektronisk blankett. Om du kan inte fylla i den elektroniska blanketten, kan du beställa en pappersblankett per e-post på konkurssit@kkv.fi. Pappersblanketterna skickas till adressen Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors.

Ansökan ska inlämnas senast den 15 november 2021 kl. 16.15.

Om du har betalat resan med kreditkort, kan du kräva återbetalning också direkt från kreditkortsbolaget.

Vilka kostnader kan man söka ersättning för?

Från Konkurrens- och konsumentverkets säkerhet kan man söka ersättning för följande kostnader:

  • Förskottsbetalningar som resenärerna erlagt och den del av resan som inte utnyttjats på grund av att resan avbrutits.
  • Presentkort mot vederlag som berättigar till köp av kombinerade resetjänster.
  • Resenärernas returtransporter samt inkvartering på destinationsorten fram till returtransporten, såvida resan inkluderade inkvartering.

Från säkerheten ersätts inte till exempel

  • ekonomiska förluster på grund av förlorad arbetstid
  • reseförsäkringar
  • visum
  • kostnader till följd av vaccinationer
  • ersättning för grämelse som uppstått till följd av en förstörd semester
  • utfärdspaket som köpts på resedestinationen.

Från säkerheten ersätts inte heller resor som har köpts på basis av ett allmänt avtal om affärsresor eller presentkort utan vederlag, det vill säga presentkort som har utdelats i reklamsyfte.