Resebyråer under effektiviserad kontroll: konsumenternas förhandsbetalningar för resan bör säkras med garanti

 

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och regionförvaltningsverk utför under året effektiviserad kontroll av paketresearrangörers verksamhet. I samband med fjolårets kontroller hittades 7 företag med brister i verksamheten.

Företag som erbjuder paketresor måste anmäla sig till Konkurrens- och konsumentverkets register över paketrörelser. Om en researrangör kräver förhandsbetalningar för resan av sina kunder, ska företaget ställa en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket. Säkerheten tryggar konsumenternas förskottsbetalningar i fall resan ställs in på grund av att researrangören går i konkurs. Ett företag som fakturerar resan först i efterhand behöver i regel inte ställa någon säkerhet.

Det kontrollprojekt som Konsumentverket ( fr.o.m. den 1.1.2013 Konkurrens- och konsumentverket) och regionförvaltningsverken genomförde i fjol visade att av 45 kontrollerade företag hade 7 tagit ut förskottsbetalningar av kunderna trots att de saknade säkerhet. En del av dessa företag har meddelat att de inte kommer att ta ut förskottsbetalningarna av kunderna i fortsättningen. Av en del kommer Konkurrens- och konsumentverket att kräva att de ställer säkerhet hos verket. Dessutom instruerades flera företag i samband med kontrollen att ända sin fakturering så att kunderna inte i misstag betalar resan på förhand.

Konkurrens- och konsumentverket och regionförvaltningsverken har nu inlett kontrollprojektet på nytt. Regionförvaltningsverkens kontrollanter går igenom företag i Konkurrens- och konsumentverkets register över paketrörelser och besöker deras kontor i mån av möjlighet. Information om resultaten av kontrollkampanjen kommer att ges våren 2014.