Resebyrån Detur avbryter sin verksamhet för resten av året – instruktioner för resenärer den 23 september 2022 

Detur har meddelat att de tillfälligt kommer att avbryta sin verksamhet och ställa in resorna för slutet av 2022. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) fortsätter att utreda Deturs problem, eftersom Detur inte har lämnat tillräcklig och tillförlitlig information om sin situation. Resenärer ska inte betala för sina hotell på nytt om det inte av praktiska skäl är nödvändigt. 

Förutom i Turkiet har även Deturs kunder på Rhodos och Kreta krävts att betala hotellavgifter för resepaket som redan är betalda en gång. Resor som avgår från Finland har ställts in och inga nya bokningar kan göras. 

Instruktioner för Deturs kunder

Resenärer är inte skyldiga att betala för redan betalda hotell. I Turkiet har turistministeriet också krävt att hotellavgifter inte ska tas ut på nytt. Som resenär kan du hänvisa till att hotellet redan är betalt och undvika att betala. Om du redan har betalat eller om du på grund av situationen inte kan undvika betalning, spara kvittot för att senare kunna söka ersättning. 

Följ aktivt med information om returtransporter. Hittills har det inte kommit några uppgifter om att returtransporter skulle ha ställts in. 

Detur har meddelat att de kommer att ställa in alla resor för slutet av 2022 och kommer att kontakta passagerare som berörs av avbokningarna. Passagerare ska inte avboka sina resor själva i detta skede, utan vänta på Deturs meddelande. Researrangören ska returnera passagerarens betalningar utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet om resepaketet har sagts upp. 

KKV fortsätter att utreda problemen – Deturs svar är otillräckliga

KKV bad Detur om en utredning direkt efter att det torsdagen den 22 september 2022 framkom att hotellen kräver redan betalda avgifter av kunderna. Detur har sagt att alla hotell skulle ha betalats och att returtransporter sker normalt. Detur hävdar också att de inte har skickat de faxmeddelanden med betalningskrav som det har spridits bilder på i offentligheten. 

Detur har ändå inte svarat på de frågor som ställts till dem och den information som lämnats till myndigheterna är med tanke på situationen så otillräcklig att KKV har krävt en mer omfattande lägesuppdatering. Det förekommer även märkbara brister i företagets kundservice och information. 

Deturs verksamhet bedrivs från Sverige, bolagets säkerheter finns i Sverige och den myndighet som utövar tillsyn över säkerheterna är Sveriges Kammarkollegiet. 

Vi kommer att berätta mer om det på vår hemsida när ny information finns tillgänglig.