Samarbetsförhandlingarna på Konkurrens- och konsumentverket har avslutats

Förhandlingarna ledde till att sex personer sägs upp.

KKV har samarbetsförhandlat för att minska arbetskraften på grund av produktionsmässiga och ekonomiska skäl 15.6–18.9.2015.

Orsaken till förhandlingarna var de nedskärningar som gjorts i finansieringen av KKV:s omkostnader, vilka resulterar i att verket tvingas minska kostnaderna med 1,1 miljoner euro. I början av förhandlingarna uppskattade man att nedskärningsbehovet uppgår till högst 17 årsverken. Tack vare inbesparingar, personalavgång och pensioneringar fick man ned antalet uppsägningar till sex personer.

KKV inledde verksamheten 2013. Verket bildades genom att sammanslå Konkurrensverket och Konsumentverket.

Läs mer: Konkurrens- och konsumentverket inleder samarbetsförhandlingar, KKV:s meddelande 15.6.2015