SBMatkat Finland Oy i konkurs – anvisningar till konsumenterna om ersättningsansökan

SBMatkat Finland Oy har försatts i konkurs den 30 augusti 2017. Företaget har en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket (KKV) för eventuell konkurs, från vilken ersättning för paketresor betalas ut. Kunder kan söka ersättning för oförverkligade resor från KKV:s säkerhet.

 • Om du har betalat resan direkt SBMatkat Finland Oy, skicka en ersättningsansökan till Konkurrens- och konsumentverket. Du kan beställa en blankett för ersättningsansökan av Konkurrens- och konsumentverket (tfn 029 505 3193 /  konkurssit@kkv.fi).
 • Om du har köpt resan av någon annan resebyrå, ta kontakt med den. Du får tillbaka dina pengar, såvida inte förmedlaren redan har överfört betalningarna till SBMatkat Finland Oy.
 • Om du har betalat resan med kreditkort, kan du söka i stället för att söka ersättning för de pengar du betalade för den oförverkligade resan från KKV alternativt även söka ersättning från din egen kreditgivare, det vill säga det kreditkortbolag eller den bank som beviljat kortet.
 • Om du har betalat resan med bankkort, kan du i stället för att kontakta KKV alternativt be att pengarna återbetalas från din bank. De flesta banker följer principen om återbetalning av kreditkortbetalningar även vid bankkortsbetalning.

Ersättningsansökningar skall skickas till Konkurrens- och konsumentverket senast den 15 december 2017 kl. 16.15. Beslutsfattandet gällande ersättningar inleds först efter att tidsfristen löpt ut.

För hurdana kostnader kan man söka ersättning?

Från Konkurrens- och konsumentverkets säkerhet kan man söka ersättning för följande kostnader:

 • Förskottsbetalningar som resenärerna erlagt och den del av resan som inte utnyttjats på grund av att resan avbrutits.
 • För konsumenternas del de presentkort mot vederlag som berättigar till köp av paketresa.
 • Resenärernas returtransporter samt inkvartering på destinationsorten fram till returtransporten, såvida resan inkluderade inkvartering.

För hurdana kostnader kan man inte söka ersättning?

Från säkerheten ersätts inte till exempel

 •  ekonomiska förluster på grund av förlorad arbetstid
 •  reseförsäkringar
 •  visum
 •  kostnader till följd av vaccinationer
 • ersättning för grämelse som uppstått till följd av en förstörd semester
 • utfärdspaket som köpts på resedestinationen

Från säkerheten ersätts inte heller resor där betalaren utgörs av ett företag, inte heller presentkort utan vederlag, det vill säga presentkort som har utdelats i reklamsyfte.