Se upp för mobil- och webbedrägerier!

Du kan råka ut för bedrägerier på webben och i din egen mobiltelefon. Konsumentombudsmannen och polisen framhåller, att man bör förhålla sig kritiskt till reklam och varje begäran om uppdatering som man råkar ut för på webben och i mobiltillämpningarna.

Konsumentombudsmannen, konsumenträttsrådgivarna, Konsumenteuropa i Finland och Centralkriminalpolisen har under den senaste tiden kontaktats flera gånger angående olika bedrägerier som gjorts med mobilanordningar och på internet. Typiskt för dem är att konsumenten råkar beställa en enskild tjänst eller gör en fortlöpande beställning utan att själv märka det.

Nedan några exempel på fall som kommit till konsumentombudsmannens kännedom:

  • Konsumenten har deltagit med sin smarttelefon i en tävling, där man har kunnat vinna exempelvis en iPhone eller en iPad, och har samtidigt omedvetet beställt någon produkt eller tjänst.
  • Konsumenten har mottagit till sin mobiltelefon ett meddelande, där man berättar att en tillämpning, exempelvis Whatsapp, blir gammal och begär ett telefonnummer. Därefter hade konsumenten mottagit till sin mobiltelefon ett meddelande, där man berättar att konsumenten har gjort ett avtal om en månadsbeställning av tjänsten.
  • Konsumenten har på webben ombetts att uppge exempelvis telefonnummer, bilens registernummer eller någon annan uppgift, som gör det möjligt att röja hans eller hennes kontaktuppgifter. Därefter hade man sänt till kunden en faktura för en tjänst, som kunden inte har beställt.
  • I vissa fall har konsumenterna inte nödvändigtvis haft någon kontakt alls med företaget bakom bedrägeriet, men har ändå fått en räkning för att ha beställt en produkt eller tjänst.

Anvisningar för konsumenter

  • Kom ihåg att det i allmänhet inte finns avgiftsfria produkter. Syftet med en produkt som utges vara avgiftsfri är endast att lura dig till att göra en beställning, varefter företaget börjar sälja avgiftsbelagda produkter till dig.
  • Förhåll dig kritiskt till reklam och uppdateringsuppmaningar i avgiftsfria mobiltillämpningar.
  • Klicka inte på Facebook och i mobiltillämpningar på reklam med bristfällig språkdräkt.
  • Om du får en räkning för ett inköp eller en beställning som du inte anser dig ha gjort, ska du reklamera antingen per telefon eller e-post till tjänsteleverantören eller ett eventuellt inkassoföretag som driver in fakturan. Motivera samtidigt, varför du inte är skyldig att betala fakturan. Enligt lag får man inte fortsätta indrivningen innan ärendet har utretts. Eftersom en domstol först måste ge en lagakraftvunnen indrivningsdom, får du inte heller i detta fall någon betalningsanmärkning om du låter bli att betala räkningen.
  • Svindlarföretagen har för vana att variera sin reklam och sina webbplatser eller helt avlägsna dem från webben. Om du misstänker att en reklam i webben är ett bedrägeri, ska du ta en skärmdump av den. Med hjälp av skärmdumpen är det lättare för dig att i efterhand bevisa vad som har funnits på webbsidan. Närmare uppgifter och anvisningar om skärmdump finns på webbsidorna för olika tillverkare och leverantörer av operativsystem.

Konsumentombudsmannen har bevakat bedrägerierna redan en längre tid som en del av det myndighetsnätverk ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) som övervakar den internationella marknadsföringen. Nätverket har specialiserat sig på att identifiera bedrägerier och att varna om dem. ICPEN har grundats år 1992 och har idag mer än 30 medlemsländer.

Läs här om olika bedrägerisätt