Bedrägerier

Vem som helst kan råka ut för ett bedrägeri. Det finns ingen anledning att hålla det för sig själv, du kan hjälpa andra genom att berätta om det.

Så här identifierar och undviker du bedrägerier

I allmänhet har bedrägerier planerats och genomförts så omsorgsfullt att vem som helst kan bli lurad.

Anvisningar vid bedrägerier

Om du har blivit eller misstänker att du har blivit lurad ska du börja utreda saken genast.

Anmäl bluffar och bedrägerier

Vem som helst kan råka ut för ett bedrägeri. Det finns ingen anledning att hålla det för sig själv, du kan hjälpa andra genom att berätta om det.

Reklamation till företaget

Kontakta säljaren om du har fått en faktura eller om ditt konto har debiterats för en fortsatt leverans som du inte har beställt.

Reklamation till indrivningsbyrå

Om du har fått ett kravbrev om fortsatt leverans som du inte har beställt, ska du göra en reklamation till indrivningsbyrån.

Beställningsfällor

En beställningsfälla innebär att du vilseleds att ingå ett långvarigt beställningsavtal, som leder till att du får fakturor eller att ditt konto debiteras.

Gratisprover och introduktionserbjudanden

Du kan luras in i en beställningsfälla av en kostnadsfri provförpackning eller ett förmånligt introduktionspris.

Ta reda på om du endast har beställt ett introduktionspaket

Om du endast har beställt ett introduktionspaket behöver du inte betala för fortsatta leveranser.

Näthandelsbedrägeri

Det är skäl att vara uppmärksam när man handlar på nätet, eftersom det också finns opålitliga aktörer på marknaden.

Bedrägerier mot äldre

Även om vem som helst kan råka ut för bedrägerier är risken att bli utsatt för ett bedrägeriförsök särskilt stor för äldre personer.

Välgörenhetsbedrägerier

Välgörenhetsbedrägerier utnyttjar människors vilja att hjälpa. Skänk inte pengar om du har minsta tvivel om insamlingens laglighet.

Affärs- och investeringsbedrägerier

Har du blivit erbjuden en unik möjlighet att tjäna mycket pengar snabbt och enkelt? Eller har du fått ett investeringstips som låter för bra för att vara sant?

Bedrägerier som gäller semesterklubbar och semesteraktier

Försäljningsbedrägerier som gäller semesterandelar och klubbmedlemskap förekommer i allmänhet på solsemestermål.

Mirakelprodukter

Med mirakelprodukter avses produkter vars egenskaper man ger tomma löften om.

Mörka mönster

Med mörka mönster – på engelska dark patterns – avses olika metoder för att designa strukturen för webbplatser osv.