Taxireformen höjde de genomsnittliga priserna – förde med sig billigare resor än tidigare

I stora kommuner är det ofta möjligt att få billigare taxiresor än före taxireformen 2018. Trots att taxipriserna i genomsnitt har stigit, erbjuds nu också billigare resor. Det krävs däremot mera ansträngning av konsumenterna för att hitta det lämpligaste taxialternativet, eftersom det finns skillnader i taxitjänsterna och priserna varierar mycket.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) undersöker effekterna av taxireformen. I den undersökning som nu publiceras, som är en del av en större helhet, granskas i synnerhet taxipriserna ur konsumentens synvinkel. Vid bedömningen av effekterna av taxireformen bör man beakta hur marknaden skulle ha utvecklats utan reformen. På grund av inflationen och de stigande bränslekostnaderna skulle priserna på taxiresor sannolikt ha höjts även utan reformen.

I KKV:s undersökning jämförs taximarknadens utveckling på det finländska fastlandet med utvecklingen på Åland, där taximarknaden fortfarande är starkt reglerad. Utvecklingen av taximarknaden på Åland kan antas beskriva hur situationen på det finländska fastlandet skulle ha utvecklats utan taxireformen. För undersökningen samlade man under tre månader 2022 in prisinformation genom taxiapplikationer, sammanlagt 23 000 priser från det finländska fastlandet och 1 200 från Åland.

I undersökningen observerades att priserna som erbjöds i applikationerna steg till följd av taxireformen. I genomsnitt steg de cirka 7 % i stora kommuner och cirka 15 % i andra områden. Det förekommer dock stora variationer i priset mellan och inom regionerna.

Taxireformen har därmed skapat bättre förutsättningar för priskonkurrens på marknaden. I stora kommuner kan konsumenten spara i genomsnitt 6 euro på en fem kilometer lång exempelresa om konsumenten väljer den billigaste tillgängliga taxin i stället för att slumpmässigt välja en taxi. I mindre kommuner är motsvarande besparing ungefär en euro.

Alla har inte möjlighet att utnyttja taxiapplikationer för att konkurrensutsätta taxiresorna. Det hjälper inte nödvändigtvis att ringa till förmedlingscentralen, eftersom centralen inte alltid kan uppskatta resans pris i förväg.

Det behövs lösningar för platser med livlig trafik

Det finns situationer där det inte är meningsfullt att beställa taxi via en applikation eller per telefon. Detta gäller i synnerhet för knutpunkter för livlig trafik, såsom järnvägsstationer, flygplatser och hamnar. På platser med livlig trafik kan det vara svårt för konsumenten att välja det lämpligaste färdalternativet. Utöver prisjämförelsen är det inte lätt för konsumenten att försäkra sig om till exempel taxiresans säkerhet.

Enligt KKV kunde ett bra alternativ för att lösa utmaningarna vid trafikens knutpunkter vara att konkurrensutsätta den aktör som fungerar som administratör för taxistationen.

Tillgången till taxi varierar mellan olika områden

I undersökningen har man utöver priserna även utrett hur nuläget ser ut gällande tillgången till taxibilar. I bosättningscentra finns det gott om taxibilar också när efterfrågan är som störst. På de orter som ligger längst från bosättningscentrumen är tillgången däremot ett problem.