Tidsfristerna ändras för tillsyn över företagsförvärv

Beräkningen av tidsfristerna för tillsyn över företagsförvärv förnyas då den nya konkurrenslagen träder i kraft 17.6.2019. Handläggningstiderna för tillsynen över företagsförvärv räknas i fortsättningen i arbetsdagar i stället för nuvarande månader. Handläggningstiden för I-fasen är efter reformen 23 arbetsdagar i stället för en månad, och handläggningstiden för II-fasen är 69 arbetsdagar i stället för tre månader. Marknadsdomstolen kan i fortsättningen förlänga II-fasens handläggningstid med upp till 46 arbetsdagar i stället för tidigare två månader.

Med arbetsdag avses vardagar från måndag till fredag. Som vardagar räknas inte nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommaraftonen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen och annandag jul.

I fortsättningen räknas tidsfristen från nästa arbetsdag efter anmälan.

KKV tillämpar de nya tidsfristerna på alla företagsförvärv som anmäls fr.o.m. 17.6.2019. Tidigare tidsfrister på en och tre månader enligt gällande lagstiftning tillämpas på företagsförvärv som anmäls till verket före detta datum. Tidsfristerna enligt gällande lagstiftning vid tidpunkten för anmälan tillämpas även på sådana företagsförvärv som överförs till fortsatt utredning fr.o.m. 17.6.2019.

Vi rekommenderar att man kontaktar verket i god tid före anmälan om företagsförvärv. Förhandlingar som görs före anmälan är särskilt viktiga i företagsförvärv med eventuella konkurrensproblem. I sådana fall lönar det sig att förbereda sig på några månaders beredning innan anmälan.

Mer information om tillsynen av företagsförvärv och beräkningen av tidsfristerna:

Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
Chef Sanna Syrjälä, tfn 0299 505 3385
fornamn.efternnam@kkv.fi