Under coronatiden är näthandeln intensivare än någonsin – tänk på detta vid chattförsäljning

Konsumentombudsmannen har påmint företag om att distansförsäljningens spelregler gäller vid chattförsäljning. Även under coronatiden måste företagen se till att tillhandahålla kunderna tillräckligt med information till stöd för beslutsfattandet också i sina chattkanaler.

Coronaviruset har satt fart på distansförsäljningen, till exempel näthandeln och telefonförsäljningen. Dessutom finns det olika chatt- och livesäljare på marknaden. Idag används också allt fler snabbmeddelandeappar och sociala mediekanaler för försäljning.

Konsumentombudsmannen påminner om att konsumenten har samma rättigheter vid distansförsäljning oavsett försäljningssätt. Inte heller varans leveranssätt har betydelse vid distansförsäljning. Om själva avtalet har ingåtts på distans är det fråga om distansförsäljning även om det avtalade leveranssättet är uthämtning i butik.

Konsumentombudsmannen till företag: lagen ska följas vid all distansförsäljning

Konsumentombudsmannen har utrett hur operatörer och vissa elbolag använder chattar som försäljningskanal och påmint företagen om spelreglerna för distanshandel.

– Det är till fördel för konsumenterna att företagen erbjuder flera olika sätt att handla på nätet, men vid all distansförsäljning måste företagen tänka på att följa den lagstiftning som skyddar konsumenten. I vissa fall hade man informerat om ångerrätten antingen på ett bristfälligt sätt eller inte alls, även om ångerrätten är särskilt viktig för konsumenten vid distansförsäljning, summerar konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Dessutom uppmärksammade konsumentombudsmannen den merförsäljning som sker i chatten, det vill säga att man där erbjuder kunden produkter som hänför sig till det egentliga köpet. Konsumentombudsmannen påminner företagen om att man även vid merförsäljning måste informera kunden till exempel om produkternas viktigaste egenskaper.

Tips till chattköp

Vid chattförsäljning ska säljaren innan avtalet ingås ge kunden tydlig och begriplig information åtminstone om produktens viktigaste egenskaper, företagets namn, produktens pris, fraktkostnader och övriga tilläggskostnader samt ångerrätten. Även om du redan på förhand skulle ha bekantat dig med produkten på företagets webbplats, måste chattsäljaren på eget initiativ informera dig om de viktigaste produktegenskaperna. Säljaren ska också informera dig om villkoren för ångerrätten. För de flesta varor som köpts på distans gäller 14 dagars ångerrätt, under vilken köpet kan hävas utan särskilda skäl.

Chattsäljaren ska informera dig om avtalstiden, villkoren för att avsluta avtalet och priset innan du gör beställningen. Om du håller på att ingå ett avtal som gäller tills vidare eller består av periodiska prestationer, ska totalpriset innehålla de totala kostnaderna under faktureringsperioden. För tidsbegränsade avtal ska priset anges för hela perioden. Det räcker inte att under samtalet till exempel bara nämna den summa som ska betalas varje månad.

Eftersom det finns begränsat med plats vid chattförsäljning, kan resten av förhandsinformationen lämnas genom att hänvisa dig till företagets webbplats. Mer information om distansförsäljning hittar du här.