Uppdaterad offentlig version av Konkurrensverkets beslut om Valio