Xellim Oü fortsätter att bedriva vilseledande marknadsföring av produkter för bantning och skönhetsvård

Det estniska bolaget Xellim Oü har inte korrigerat sin marknadsföring trots att konsumentombudsmannen tagit kontakt. Företaget fortsätter att marknadsföra bland annat provförpackningar med bantningspreparat på internet utan att klart berätta vad konsumenten förbinder sig vid då han eller hon beställer en provförpackning.

Många medborgare har kontaktat konsumentrådgivare och Konsumenteuropa i Finland gällande Xellim Oü. Företaget har bland annat på Facebook lockat konsumenter att beställa ett förmånligt introduktionsparti av ett bantningspreparat eller preparat för tandblekning. Däremot har bolaget inte informerat konsumenterna klart om att beställningen fortsätter som ett tidsbestämt avtal om konsumenten inte separat avbeställer det fortsatta beställningen inom 14 dygn från ankomsten av introduktionspartiet. Företaget har inte heller uppgett beställningens totala pris, dvs. vad beställningen kommer att kosta om den inte avbeställs i tid.

Konsumentombudsmannen har meddelat Xellim Oü att dess marknadsföring är vilseledande och står i strid med konsumentskyddslagen. Xellim Oü har inte korrigerat sin marknadsföring trots att konsumentombudsmannen tagit kontakt, utan marknadsför nu även nya produkter – ögonfransserumet Queenlash och bantningspreparatet Hallonketon (Vadelmaketoni) – på samma vilseledande sätt.

I ett meddelande som publicerades 18.6.2014 gav konsumentombudsmannen instruktioner till konsumenter som fått faktura av Xellim Oü. Dessa instruktioner gäller fortfarande.

  • Om du har fått en faktura av Xellim Oü på något annat än provförpackningen eller introduktionserbjudandet, trots att du upplever att du endast beställt ett produktprov av företaget, ska du skicka en skriftlig reklamation till företaget i vilken du meddelar att du bestrider betalningskravet. Motivera till exempel på följande sätt: ”Jag har utifrån en annons beställt ett produktprov och betalt dess expeditionskostnader. Jag har inte beställt någonting annat”. Använd någon av följande adresser beroende på vilket produktprov det gäller: fi@shinewhite.cominfo@glucomannan.fifi@greencoffeefresh.comfi@queenlash.com ja fi@raspberrytotal.com. Spara reklamationen som du gjort.
  • Kontrollera på fakturan vem betalningsmottagaren är och skicka reklamationen per e-post även till eventuella andra instanser som nämns i fältet för mottagare. Adressen till faktureringstjänsten Trust som anges på Xellim OÜ:s fakturor är asiakaspalvelu@trustkapital.fi. Du är inte skyldig att lämna din reklamation på en ”officiell” besvärsblankett som säljaren eventuellt kräver. Ett e-postmeddelande räcker. Kom ihåg att spara en kopia av meddelandet du skickar.
  • Om fakturan överförs till inkasso, ska du reklamera indrivningen per e-post till inkassoföretaget. Enligt lagen har inkassoföretaget inte rätt att fortsätta indrivningen om konsumenten bestrider sin skyldighet att betala en faktura och motiverar sitt beslut.
  • Eftersom Xellim Oü är ett estniskt företag, kan du vid behov vända dig till Konsumenteuropa i Finland, tfn 029 505 3090 må–fr kl. 10–13.

Konsumentombudsmannen påminner att bestämmelserna om distansförsäljning ändrades till konsumenternas fördel 13.6.2014. De konsumenter som gjort sin beställning efter 13.6.2014 kan också direkt åberopa de nya bestämmelserna om distansförsäljning. Enligt dem uppkommer inte betalningsskyldighet för konsumenten till den del som det totala priset eller prissättningsgrunderna inte har uppgetts för konsumenten innan avtalet ingås. Eftersom Xellim Oü före ingående av avtal endast informerat konsumenterna om priset på provförpackningen eller introduktionsbeställningen, är konsumenten inte skyldig att betala annat än det pris som på förhand uppgetts för honom eller henne. Företaget ska kunna bevisa att det på förhand informerat konsumenten om det pris som det kräver av konsumenten.

Konsumentombudsmannen fortsätter att behandla ärendet tillsammans med konsumentmyndigheterna i Estland. Om fordringsägaren eller inkassoföretaget hänvisar ärendet till domstol och konsumenten får en stämning av domstolen, lönar det sig för konsumenten att kontakta jurist Jari Suurla (jari.suurla@kkv.fi), som fungerar som konsumentombudsmannens representant. Konsumentombudsmannen är beredd att biträda en enskild konsument för att få ett prejudikat i ärendet som kan tillämpas på andra motsvarande fall.