Riktlinjer för befrielse från påföljdavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Riktlinjer för tillämpning av konkurrenslagen (2022)