Kärninnehåll

  • etik, effektivitet, ekonomi och ekologi
  • omdöme
  • kultur, samhälle och värderingar