Materiaalitorin käytettävyys markkinapuutteen toteamisessa (Policy Brief 2/2022)

 • ISSN

  2814-4937

KKV:n esittämät johtopäätökset sisältävät ehdotuksia siitä, miten Materiaalitorin käytettävyys
ja TSV-palveluiden perustuminen aitoon markkinapuutteeseen edistyisivät. Osa ehdotetuista
toimenpiteistä voi vaatia lakien tai asetusten muuttamista, osa puolestaan on kiinni alan toimijoiden tahtotilasta.

Johtopäätökset

 • Materiaalitorin käyttövelvoite ja sen tarkoitus on saatettava paremmin yritysten tietoon
 • Tarjousten kohtuullisuuden arviointiin tarvitaan ohjeistusta tai suuntaviivat
 • Jätelaitoksille on asetettava vastuuta selvästi perusteettomasti todetun markkinapuutteen tapauksessa (TSV-sopimusten edellytykset eivät täyty)
 • Markkinaehtoisen toiminnan yhtiöittäminen tytär- tai yhteisyrityksiin vähentää ongelmia TSV-palveluissa
 • Käsittelyinfran (erityisesti jätteenpoltto) vapaan kapasiteetin myynnin mahdollistaminen
 • vähentää TSV-palveluiden tarvetta
 • TSV-hinnoittelun perusteita tulee tarkistaa, eikä se voi olla vertailuhinta kohtuullisuuden arvioinnissa
 • ELY-keskusten Materiaalitoria ja TSV-palveluita koskevia valvontatehtäviä tulee selkeyttää