Ulkoistaminen ja yksityisten toimijoiden rooli vesihuollossa (Tutkimusraportteja 4/2022)

  • Kirjoittaja

    Saastamoinen, Antti; Tuorila, Helena

  • ISBN

    978-952-6684-93-2

  • ISSN

    2814-4929