Kuitti

Maksusta saatava kuitti

Vuoden 2014 alusta lähtien yritysten on aina tarjottava asiakkaalle kuitti tämän ostamasta tuotteesta tai palvelusta. Kuitista pitää käydä ilmi muun muassa myyjän yhteystiedot, tavaran tai palvelun määrä ja luonne, hinta ja arvonlisävero.

Yrittäjän velvollisuus tarjota kuitti koskee käteisellä rahalla ja maksukorteilla tehtyjä ostoksia kaikilla toimialoilla. Velvollisuus ei koske ulkona tapahtuvaa tori- ja markkinamyyntiä.

Ilman kuittiakin voi valittaa

Valitusoikeus ei ole sidoksissa kuittiin. Jos tuotteessa on virhe, siitä voi valittaa ilman kuittiakin.

Osto- tai takuukuitin olemassaolo ei ole ratkaiseva tekijä arvioitaessa, kuuluuko vian korjaaminen yrityksen vastuulle vai ei. Myyjällä, maahantuojalla ja/tai valmistajalla voi olla vastuu tuotteen virheestä riippumatta siitä, onko kuluttajalla esittää kuittia ostoksesta.

Kuluttaja voi osoittaa tuotteen ostopaikan tai -ajan ilman kuittiakin. Esimerkiksi maksukorttitosite, tiliote tai liikkeen tarra tuotteen pakkauksessa voivat todentaa ostopaikan ja -ajan. Joskus tarvittavien tietojen osoittamiseen riittää se, että tuote kuuluu liikkeen myyntivalikoimaan ja voidaan muutenkin kohtuudella ajatella tuotteen ostetun kyseisestä liikkeestä.

Viat ja viivästys

Osto- tai takuukuitin katoava teksti

Jos osto- tai takuukuitin materiaalina on lämpöpaperi, teksti voi hävitä ennen kuin takuuaika on päättynyt. Ostajan pyynnöstä tiedot takuusta on annettava kirjallisesti tai sähköisesti niin, että tieto mm. takuunantajasta ja takuun voimassaoloajasta säilyy ostajan saatavilla.

Kuittien säilytysaika

Kuitilla tai tiliotteella voi osoittaa maksun, jos yritys jostain syystä laskuttaa jo maksetusta hankinnasta. Ainakin suurimmista ostoksista kannattaa säilyttää kuitit ja tiliotteet kolmen vuoden ajan.

Luottokorttiostojen kuitteja kannattaa säilyttää siihen saakka, kunnes luottoyhtiö on laskuttanut ostoksen ja edelleen vielä kolmen vuoden ajan. Ulkomaanostoista kuitit on erityisesti syytä säilyttää.

Veroviranomaiset vaativat, että veroilmoituksen kuitit pitää säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen.

Saatavan vanheneminen
Kuitit ja tositteet (Verohallinto)


Asiasanat: Kuitti
Päivitetty 19.5.2014 Tulosta