Lisämaksut ja alennus maksutavan perusteella

Yritys ei saa periä kuluttajalta lisämaksua tavallisimpien maksukorttien käytöstä eikä silloin, kun asiakas maksaa SEPA-tilisiirtona tai suoraveloituksena.

Alennus maksutavan perusteella

Yritys voi yleensä myöntää alennusta kuluttajalle maksutavan perusteella. Alennusta voi antaa yhdessä erässä maksamisesta tai sähköisestä laskutuksesta.

Aina alennuksen antaminen ei kuitenkaan ole sopivaa. Luotolla maksamisesta ei saa tarjota alennusta verrattuna käteismaksulla perittävään hintaan, koska alennuksen myöntäminen on epäasiallinen tapa vaikuttaa kuluttajan päätökseen ottaa luottoa.

Lisämaksu maksutavan perusteella

Yritys ei saa periä kuluttajalta maksua:

  • Tavallisimpien maksukorttien, kuten Visa- ja MasterCard-korttien, käytöstä. Tämä johtuu siitä, että maksua ei saa periä sellaisten maksukorttien käytöstä, joihin liittyvistä siirtohinnoista säädetään niin sanotussa siirtohinta-asetuksessa. Maksua ei saa periä silloin, kun sekä maksajan että maksunsaajan maksupalveluntarjoajat ovat sijoittuneet EU-alueelle.
  • Kun asiakas maksaa SEPA-tilisiirtona tai -suoraveloituksella. Kyseisillä SEPA-maksuilla tarkoitetaan euromääräisiä tilisiirto- ja suoraveloitustapahtumia, joissa sekä maksajan että maksunsaajan maksupalveluntarjoajat ovat sijoittuneet EU-alueelle.

Yritys voi periä muiden kuin edellä mainittujen maksutapojen tai -välineiden käytöstä erillistä maksutapalisää, jos tarjolla on ainakin yksi yleisesti käytössä oleva lisämaksuton maksutapa.

Muiden kuin edellä mainittujen maksutapojen käyttämisestä perittävän maksun on kuitenkin oltava asianmukainen, eikä se saa ylittää maksunsaajalle aiheutuvia todellisia kustannuksia.

Lisämaksun perimisestä on kerrottava selvästi etukäteen samassa yhteydessä kuin kerrotaan tämän maksutavan tai -välineen hyväksymisestä. Lisämaksua voidaan periä esimerkiksi silloin, kun kuluttaja toivoo käteismaksamisen sijasta, että lasku lähetetään hänelle kotiin.

Yritykselle