Kvitto

Spara kvitton du fått av företag. Med hjälp av kvittot kan du bevisa att du betalat en vara eller tjänst. Du kan emellertid klaga på produkten även utan kvitto om produkten är felaktig.

Säljaren ska erbjuda kvittot

Företag i alla branscher ska erbjuda dig ett kvitto på dina inköp med kontanter och betalkort. Kvittot behöver inte erbjudas vid försäljning utomhus på torg och marknader.

Av kvittot ska framgå bland annat säljarens kontaktuppgifter, varans eller tjänstens mängd och art, pris och mervärdesskatt.

Om värmepapper har använts som material för köp- eller garantikvittot kan texten försvinna före garantitidens utgång. Du har rätt att få garantiuppgifterna skriftligen eller elektroniskt så att uppgifterna om bland annat garantigivaren och garantitiden förblir tillgängliga för dig.

Spara kvittot

Med ett kvitto eller kontoutdrag kan du bevisa att du har gjort en betalning om ett företag till exempel fakturerar för en anskaffning som du redan har betalat. Åtminstone när det gäller stora inköp lönar det sig att spara kvitton och kontoutdrag i tre år.

Det lönar sig att spara kvittona för kreditkortsinköp i tre år efter att kreditbolaget har fakturerat köpet. Det är särskilt viktigt att spara kvitton över inköp i utlandet.

Du kan klaga på fel i produkten även utan ett kvitto

Att det finns ett inköps- eller garantikvitto är inte en avgörande faktor för att bedöma om det är företagets ansvar att åtgärda felet. Du har rätt att klaga på en produkt även utan kvitto om produkten har ett fel. Försäljaren, importören och/eller tillverkaren kan ha ansvar för felet i produkten oberoende av om du kan uppvisa ett kvitto på köpet eller inte.

Till exempel kan ett betalkortsverifikat, kontoutdrag eller säljarföretagets etikett på produktens förpackning verifiera inköpsstället och -tidpunkten. Ibland räcker det med att produkten ingår i affärens sortiment och att det även i övrigt skäligen kan antas att produkten är köpt i affären.

För företag