Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämää

Laskujen tai velan maksamisen laiminlyönti voi aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän. Pelkästään maksun myöhästyminen ei aiheuta luottotietomerkintää.

Yksityishenkilön maksuhäiriömerkintä voidaan tallentaa luottotietorekisteriin, kun

  • velkojan ilmoittaman kulutusluoton maksu on myöhässä yli 60 päivää. Lisäedellytyksenä on, että maksuhäiriön mahdollisuus on mainittu luottosopimuksessa. Lisäksi velalliselle on vähintään 21 päivää ennen lähetettävä maksukehotus, jossa tämä uhka on mainittu
  • tuomioistuin on antanut velkomistuomion, jossa se on määrännyt sinut maksamaan velan
  • ulosotto on todennut sinut varattomaksi tai ulosotolle on ollut jokin muu esteperuste tai ulosmittaus on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukauden ajan
  • sinulle on myönnetty yksityishenkilön velkajärjestely tai olet vapaaehtoisessa velkajärjestelyssä

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa yleensä sitä, että

  • luottokorttisi vaaditaan takaisin
  • luotonsaantisi vaikeutuu olennaisesti
  • et saa tehtyä osamaksusopimusta
  • vuokra-asunnon ja vuokranantajan yleensä edellyttämän kotivakuutuksen saanti vaikeutuu
  • puhelinliittymä- ja vakuutussopimuksissa vaaditaan vakuutta tai ennakkomaksuja
  • työpaikan saanti vaikeutuu erityisesti, mikäli työtehtävään liittyy taloudellista vastuuta

Luottotietoyhtiö lähettää ilman eri pyyntöä ilmoituksen ensimmäisestä nimellesi merkitystä maksuhäiriömerkinnästä. Suomen Asiakastieto Oy on Suomen johtava luottotietotoimintaa harjoittava yritys.

Maksuhäiriömerkintöjä talletetaan rekisterissä pääsääntöisesti 2–3 vuotta. Uusi merkintä pidentää talletusaikaa. Saatavan maksaminen talletusaikana lyhentää aikaa kahteen vuoteen. Sinulla on oikeus saada pyynnöstä maksamistieto sekä rekisteriin tieto maksuhäiriöön johtaneesta erityisestä syystä (esim. takausvastuu).

Sinulla on oikeus pyytää maksutta kerran vuodessa luottotietoyhtiöltä luottotietorekisteriotetta, josta ilmenee mitä tietoja on nimelläsi talletettu ja kuinka pitkään merkintöjä säilytetään rekisterissä.

Päivitetty 15.5.2014 Tulosta