Maksujärjestelyt

Velkojien ja perintätoimistojen kanssa voi yleensä neuvotella erilaisista maksujärjestelyistä. Tilapäisten maksuvaikeuksien järjestely on pankeille ja yrityksille arkipäivää, ja yhteistyöhalua arvostetaan. Voit neuvotella myös silloin, kun lasku tai muu velka on siirtynyt tuomioistuimeen tai ulosottoon.

Velkojan kanssa neuvotteleminen 

 • Ota heti yhteyttä velkojaan ja neuvottele uudesta maksuaikataulusta esimerkiksi eräpäivää siirtämällä.

  • Kerro velkojalle, jos sinua on kohdannut jokin elämäntilanteen muutos, esimerkiksi pitkäaikainen sairaus, lapsen syntymä, avioero, työttömyys tai muu vastaava syy, jolla on yhteys talousvaikeuksiisi.
 • Pyydä pitkäaikaisempaa maksusuunnitelmaa. Järjestelymahdollisuuksia ovat esimerkiksi:

  • kuukausierien pienentäminen ja laina-ajan pidentäminen
  • sopiminen lyhennysvapaista jaksoista, joiden aikana voit maksaa pienimpiä ja kiireellisimpiä maksuja pois
  • luottojen yhdistäminen, jolloin maksuaikaa voidaan pidentää ja kuluja vähentää
  • koron tai viivästyskoron alentaminen.

  Voit pyytää uutta maksusuunnitelmaa muutamaksi kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi.

  Maksusuunnitelmasta kannattaa laatia sellainen, että pystyt noudattamaan sitä. Velkojien halukkuus muuttaa maksusuunnitelmaa heikkenee, jos et pysty noudattamaan alkuperäistä maksuohjelmaa ilman hyväksyttävää syytä.

  Jos tiedät, ettet pysty maksamaan velkaa, on sinulla oikeus turhien perintäkulujen välttämiseksi pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Huomioithan, että saat maksuhäiriömerkinnän, kun käräjäoikeus on antanut velkomustuomion, jossa sinut on määrätty maksamaan velka.

Maksujärjestelyn kulut

Velkoja tai perintätoimisto voi veloittaa pyynnöstäsi tehdystä erääntyneen velan maksuajan pidennyksestä, esimerkiksi eräpäivän siirrosta, perintäkuluna enintään 5 euroa.

Jos teet velkojan tai perintätoimiston kanssa maksusuunnitelman koko erääntyneestä jäännösvelasta, sinulta voidaan veloittaa perintäkuluna

 • enintään 20 euroa, jos velan pääoma on enintään 100 euroa tai jos maksusuunnitelma käsittää enintään neljä maksuerää tai velka on suoraan ulosottokelpoinen
 • enintään 30 euroa, jos velan pääoma on yli 100 euroa, mutta enintään 1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää
 • enintään 50 euroa, jos velan pääoma on yli 1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää.

Kulu voidaan yleensä veloittaa enintään kahdesta maksusuunnitelmasta. Jos velkasi on suoraan ulosottokelpoinen tai velan pääoma on alle 100 euroa, voidaan tehdä vain yksi maksullinen maksusuunnitelma.

Velkojen yhdistäminen

Joskus on mahdollista ja järkevää yhdistää useita velkoja yhdeksi uudeksi velaksi. Jos et selviä monen pienemmän velan samanaikaisesta lyhentämisestä, ratkaisu voi olla velkojen yhdistäminen eli järjestelylaina. Esimerkiksi yhdellä pankkilainalla tai rahoitusyhtiön kuluttajaluotolla voit maksaa velat pois kertasuorituksena muille velkojille.

Selvitä kuitenkin ensin järjestelylainan kustannukset ja takaisinmaksuaika ja vertaa tulisiko järjestelylaina sinulle edullisemmaksi kuin erilliset yksittäiset velat.

Jos sinulla ei ole vakuuksia järjestelylainan saamiseen pankista, ratkaisu voi olla Takuusäätiön takaama järjestelylaina tai joidenkin kuntien tarjoama sosiaalinen luotto.

Velkajärjestelyn hakeminen

Jos et selviä veloistasi, viimesijaisena vaihtoehtona on hakea lakisääteistä yksityishenkilön velkajärjestelyä. Ensin sinun pitää kuitenkin selvittää kaikki muut mahdolliset keinot velkojen järjestelemiseksi tai maksamiseksi.

Voit selvittää velkajärjestelyn mahdollisuutta ottamalla yhteyttä oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvontaan. Voit saada apua ja neuvoja talous- ja velkaneuvojilta kaikissa käsittelyn vaiheissa sekä maksuohjelman aikana.

Lue tarkemmin velkajärjestelystä talous- ja velkaneuvojien sivuilta 

Sinulla on oikeus saada tieto veloistasi

Sinulla on oikeus pyytää velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojesi kokonaismäärästä ja perusteista. Sinulla on oikeus pyytää velkojalta kerran vuodessa maksutta erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys korkojen ja kulujen määräytymisestä.

Tiedot täytyy antaa sinulle kohtuullisessa ajassa.

Kaikissa maksujärjestelyissä on olennaista, että velkasi ja vastuusi on otettu huomioon kokonaisvaltaisesti.

Talous- ja velkaneuvojat antavat tarvittaessa apua taloudellisen kokonaistilanteesi selvittämiseen

Lue lisää 

Tietoa muun muassa talousvaikeuksissa auttavista toimijoista sekä laskureita taloudenhallinnan tueksi (esimerkiksi lainalaskuri ja budjettilaskuri sekä maksuvara- ja järjestelylainalaskuri).