Anteckning om betalningsstörning

Om du låter bli att betala en faktura eller någon annan skuld kan du få en anteckning om betalningsstörning som registreras i kreditupplysningsregistret.

En anteckning om betalningsstörning kan påverka ditt liv på många sätt. Enbart det att en betalning blivit försenad leder inte till en anteckning om betalningsstörning. Kontakta fordringsägaren eller indrivningsbolaget i god tid och försök komma överens om en ny betalningstidtabell om du har svårt att betala en faktura eller en skuld på förfallodagen.

När uppkommer en anteckning om betalningsstörning?

Fordringsägaren eller indrivningsbolaget skickar i allmänhet indrivningsbrev, dvs. betalningspåminnelser och -krav, innan en anteckning om betalningsstörning uppkommer. Enbart det att en betalning blivit försenad leder inte till en anteckning om betalningsstörning.

En anteckning om betalningsstörning kan uppkomma på många olika sätt.

  • Fordringsägaren kan anmäla en betalningsstörning till kreditupplysningsregistret när betalningen av en konsumentkredit är försenad med minst 60 dagar. En förutsättning är dessutom att möjligheten till en anteckning om betalningsstörning nämns i ditt kreditavtal och att  en skriftlig betalningsuppmaning med en påminnelse om detta hot har skickats till dig minst 21 dagar i förväg.
  • En anteckning om betalningsstörning kan uppkomma efter att tingsrätten har meddelat en fordringsdom där du har ålagts att betala skulden.
  • En anteckning om betalningsstörning kan också uppkomma i utsökningsskedet.
  • En anteckning om betalningsstörning kan också hänföra sig till skuldsanering.

Läs mer om hur en anteckning om betalningsstörning uppkommer på ekonomi- och skuldrådgivningens webbplats 

Vilka konsekvenser har en anteckning om betalningsstörning?

En anteckning om betalningsstörning påverkar ditt liv på många sätt. 

Exempel på följderna av en anteckning om betalningsstörning: 

  • ditt kreditkort kan krävas tillbaka 
  • dina möjligheter att få kredit försvåras väsentligt 
  • det blir svårare att ingå avbetalningsavtal 
  • det blir svårare att få  en hyresbostad och att teckna hemförsäkring, vilket hyresvärden i allmänhet förutsätter 
  • i telefonabonnemangs- och försäkringsavtal krävs vanligtvis säkerhet eller förskott 
  • det blir särskilt svårt att få en arbetsplats om arbetsuppgiften är förknippad med ekonomiskt ansvar. 

 Trots betalningsanmärkningen har du rätt till grundläggande banktjänster, såsom nätbankskoder. 

Hur länge kvarstår en anteckning om betalningsstörning?

Betalning av en skuld avlägsnar inte omedelbart en anteckning om betalningsstörning ur kreditupplysningsregistret, men betalningen av skulden kan förkorta giltighetstiden för anteckningen om betalningsstörning.
Anteckningar om betalningsstörningar sparas i registret i regel i 2–3 år. En ny anteckning kan dock förlänga den föregående anteckningens giltighetstid.

Du har rätt att på begäran få uppgifter om betalning av en skuld registrerade, likaså uppgifter om särskilda skäl som lett till betalningsstörningen, till exempel ett borgensansvar. Du ska vara beredd att lägga fram en tillförlitlig utredning om betalningen eller de särskilda skälen.

Så här får du information om en anteckning om betalningsstörning

Ett kreditupplysningsbolag, dvs. ett företag som upprätthåller kreditinformation, skickar dig utan separat begäran ett meddelande om den första betalningsstörningen som antecknats i ditt namn.

Du har rätt att få information om dina anteckningar om betalningsstörningar från kreditupplysningsbolaget.

Läs mer på dataombudsmannens webbplats

Läs mer