Jos et pysty maksamaan laskua, ota yhteys velkojaan

Velkojien ja perintätoimistojen kanssa voi yleensä aina neuvotella erilaisista maksujärjestelyistä. Neuvotella voi myös silloin, kun lasku on siirtynyt perintätoimistolle, tuomioistuimeen tai ulosottoon. On parempi yrittää sopia uusi maksuaikataulu kuin antaa viivästys- ja perimiskulujen kasvaa. Tilapäisten maksuvaikeuksien järjestely on pankkien ja yritysten henkilökunnalle nykyään arkipäivää ja yhteistyöhalua arvostetaan. 

Maksujärjestelyt

Jos et kykene maksamaan laskuasi tai lainan lyhennystäsi eräpäivänä, ota heti yhteyttä velkojaan ja neuvottele uudesta maksuaikataulusta. Kerro velkojalle, jos sinua on kohdannut jokin elämäntilanteen muutos, esimerkiksi pitkäaikainen sairaus, lapsen syntymä, avioero, työttömyys tai muu vastaava syy, jolla on yhteys talousvaikeuksiisi.

Jos laskujen ja velkojen maksaminen ei onnistu eräpäivän siirtämisellä, pyydä pitkäaikaisempaa maksusuunnitelmaa. Järjestelymahdollisuuksia ovat mm.

  • kuukausierien pienentäminen ja laina-ajan pidentäminen
  • sopiminen lyhennysvapaista jaksoista, joiden aikana voi maksaa pienimpiä ja kiireellisimpiä maksuja pois
  • luottojen yhdistäminen, jolloin maksuaikaa voidaan pidentää ja kuluja vähentää  
  • koron tai viivästyskoron alentaminen

Maksusuunnitelmaa voi pyytää muutamaksi kuukaudeksi tai useammaksi vuodeksi. Maksuohjelmasta kannattaa laatia sellainen, jota myös pystyy noudattamaan. Velkojien halukkuus muuttaa maksuohjelmaa heikkenee, jos et pysty noudattamaan alkuperäistä ohjelmaa ilman hyväksyttävää syytä.

Maksusuunnitelma voi maksaa

Velkoja tai perintätoimisto voi veloittaa pyynnöstäsi tehdystä erääntyneen velan maksuajan pidennyksestä enintään 5 €, esimerkiksi kun velkoja siirtää pyynnöstäsi maksumuistutuksessa ilmoitettua eräpäivää.

Mikäli velkoja tai perintätoimisto tekee koko erääntyneen jäännösvelan käsittävän kirjallisen tai sähköisesti tallennettavassa muodossa olevan maksusuunnitelman, se voi veloittaa siitä perintäkuluna:

  • 20 €, jos velan pääoma on enintään 100 € tai maksusuunnitelma käsittää enintään 4 maksuerää tai velka on suoraan ulosottokelpoinen.
  • 30 €, jos velan pääoma on yli 100 €, mutta enintään 1.000 € ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin 4 erää.
  • 50 €, jos velan pääoma on yli 1 000 € ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä maksuerää.

Kulu voidaan yleensä veloittaa enintään kahdesta maksusuunnitelmasta. Jos velka on suoraan ulosottokelpoinen tai velan pääoma on alle 100 €, voidaan tehdä vain yksi maksullinen maksusuunnitelma.

Velkojen yhdistäminen

Erillisten maksusopimusten sijaan on joskus mahdollista ja järkevää yhdistää useita velkoja yhdeksi uudeksi lainaksi. Esimerkiksi yhdellä pankkilainalla tai rahoitusyhtiön kuluttajaluotolla maksat velat pois kertasuorituksena velkojille. Tämä on hyvä erityisesti silloin, kun velkojia on useita ja/tai erillisistä sopimuksista tulisi kohtuuttoman pitkiä.

Mikäli sinulla ei ole omia vakuuksia järjestelylainan saamiseen pankista, niin ratkaisu voi olla Takuu-Säätiön takaus tai joidenkin kuntien käyttöön ottama sosiaalinen luotto.
Järjestelylainat ja sosiaalinen luototus

Velallisen oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä

Turhien perintäkulujen välttämiseksi sinulla on oikeus pyytää vapaaehtoisen kirjeperinnän keskeyttämistä, minkä jälkeen velkoja voi halutessaan siirtyä suoraan oikeudelliseen perintään.

Edellytyksenä menettelylle on, että saatava on kokonaan erääntynyt. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti tallennettavassa muodossa. Pyynnön jälkeen velkoja ei voi lähettää enää muita maksullisia perintäkirjeitä kuin muistutuskirjeen velan vanhentumisen katkaisemiseksi tai maksuhäiriömerkintää edeltävän maksukehotuksen.

Oikeus saada tieto veloista ja kuluista

Sinulla on oikeus kerran 12 kuukaudessa saada maksutta velkojalta tai perintätoimistolta ajantasainen tieto veloista ja lyhennyksistä sekä korkojen ja kulujen määräytymisestä. Tiedot täytyy antaa kohtuullisessa ajassa.

Velkamäärän pienentäminen velkojan kanssa neuvottelemalla

Joissain järjestelyissä velkoja voi myös vapaaehtoisesti luopua osasta saatavastaan. Esimerkiksi silloin,

  • jos pystyt kertasuorituksena maksamaan velkaa riittävän paljon.
  • jos velkoja arvioi että ulosoton kautta tai virallisen velkajärjestelyn kautta se ei ole saamassa täyttä suoritusta velalle.

Velkamäärän pienentäminen edellyttää hyvät perustelut ja yleensä myös talous- ja velkaneuvojan tukea.
Talous- ja velkaneuvojat

Tavallisesti velkoja edellyttää neuvottelun pohjaksi virallisen velkajärjestelyhakemuksen täytettynä sekä keskeisimmät tulo- ja menotositteet. Sovintoneuvotteluissa tulisi pyrkiä kokonaisratkaisuun – yhden velkojan kanssa sopimukseen pääseminen ei auta, jos muut velkojat eivät tule vastaan.

Päivitetty 15.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.