Betalningsarrangemang

Det är bättre att försöka komma överens om en ny betalningstidtabell än att låta dröjsmåls- och indrivningskostnaderna öka. Arrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter är vardag för banker och företag och samarbetsviljan uppuppskattas.

Förhandling med fordringsägaren  

 • Ta genast kontakt med fordringsägaren och förhandla om en ny betalningstidtabell till exempel så att förfallodagen senareläggs.

  • Berätta åt fordringsägaren om din livssituation har ändrats på grund av att du till exempel råkat ut för en långvarig sjukdom, fått barn, skilt dig, blivit arbetslös eller något annat som bidragit till dina ekonomiska svårigheter.
 • Du kan begära en långsiktigare betalningsplan. Möjliga arrangemang är till exempel:

  • mindre månatlig amortering och förlängning av lånetiden
  • avtal om amorteringsfria perioder under vilka du kan betala bort de minsta och mest brådskande betalningarna
  • sammanslagning av krediter, varvid betalningstiden kan förlängas och kostnaderna minskas
   sänkning av räntan eller dröjsmålsräntan.

  Du kan be om en ny betalningsplan för några månader eller en längre tid.

  Det lönar sig att göra upp en sådan betalningsplan som du kan följa. Fordringsägarna är mindre villiga att ändra betalningsplanen om du inte kan följa den ursprungliga planen utan giltig orsak.

  Om du vet att du inte kan betala en skuld har du rätt att, för att undvika onödiga indrivningskostnader, begära att den frivilliga indrivningen avbryts och att ärendet överförs till rättslig indrivning. Observera att du får en anteckning om betalningsstörning när tingsrätten har meddelat en fordringsdom där du har ålagts att betala skulden.

Kostnader för betalningsarrangemang

Fordringsägaren eller indrivningsbyrån kan debitera högst 5 euro som indrivningskostnad ifall betalningstiden för en förfallen skuld förlängs på din begäran, till exempel genom senareläggning av förfallodagen.

Om du tillsammans med fordringsägaren eller indrivningsbyrån gör upp en betalningsplan för hela den återstående skuld som förfallit till betalning, kan som indrivningsavgift tas ut

 • högst 20 euro, om skuldens kapital är högst 100 euro eller om betalningsplanen omfattar högst 4 betalningsposter eller om skulden är direkt utsökbar
 • högst 30 euro, om skuldens kapital överstiger 100 euro men är högst 1 000 euro och betalningsplanen omfattar fler än 4 poster
 • högst 50 euro, om skuldens kapital överstiger 1 000 euro och betalningsplanen omfattar fler än 4 poster.

Denna kostnad kan vanligtvis debiteras för högst två betalningsplaner. Om skulden är sådan att den direkt kan indrivas med utsökning eller skuldens kapitalandel är under 100 euro kan endast en avgiftsbelagd betalningsplan upprättas.

Sammanslagning av skulder

Ibland är det möjligt och förnuftigt att sammanslå flera skulder till en ny skuld. Om du inte klarar av att amortera flera mindre skulder samtidigt kan lösningen vara att sammanslå skulderna, dvs. ett saneringslån. Till exempel med ett banklån eller ett finansieringsbolags konsumentkredit kan du betala bort skulderna som en engångsbetalning till de andra fordringsägarna.

Ta dock först reda på kostnaderna för saneringslånet och återbetalningstiden och jämför om saneringslånet skulle bli förmånligare för dig än separata enskilda skulder.

Om du inte har säkerheter för att få ett saneringslån från banken kan lösningen vara ett saneringslån som Garantistiftelsen går i borgen för eller en social kredit som erbjuds av vissa kommuner.

Ansökan om skuldsanering

Om du inte klarar av dina skulder är det sista alternativet att ansöka om lagstadgad skuldsanering för privatpersoner. Först måste du dock utreda alla andra möjliga sätt att reglera eller betala skulderna.

Du kan utreda möjligheten till skuldsanering genom att kontakta rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning. Du kan få hjälp och råd av ekonomi- och skuldrådgivare i alla skeden av behandlingen samt under betalningsprogrammet.

Läs mer om skuldsanering på ekonomi- och skuldrådgivningens webbplats

Du har rätt att få information om dina skulder

Du har rätt att av fordringsägaren avgiftsfritt begära aktuell information om det totala beloppet av dina skulder och grunderna för dem. Du har rätt att av fordringsägaren en gång per år avgiftsfritt be om en specifikation av de obetalda skulderna och amorteringarna på dem samt en utredning över hur räntorna och kostnaderna bestäms.  Uppgifterna ska ges till dig inom rimlig tid.

I alla betalningsarrangemang är det viktigt att dina skulder och dina åtaganden har beaktats på ett övergripande sätt.

Ekonomi- och skuldrådgivarna hjälper dig att utreda din ekonomiska situation som en helhet.

Läs mer