Velkojen vanhentuminen

Velvollisuus velan maksuun lakkaa kun velka vanhenee

Velkoja on vanhentumisen näkökulmasta kahta lajia ja niillä on eri pituiset vanhentumisajat: 

  • Yritysten kuluttajilta perimät yksityisoikeudelliset velat. Velka on yleensä yksityisoikeudellinen, jos erityislainsäädännöllä ei ole toisin säädetty.
  • Julkisten yhteisöjen perimät julkisoikeudelliset velat.

Kun velka on vanhentunut:

  • velallisen velvollisuus maksaa velka lakkaa.
  • kuluttajasaatavissa (luotot, laskut) velallisella on oikeus saada palautus sellaisesta suorituksesta, jonka hän on tehnyt tietämättä velan olevan vanhentunut. Kuluttajalla on oikeus saada maksu takaisin viivästyskoron kera.
  • vanhentuminen ei estä velkojaa perimästä saataviaan vakuudeksi annetusta velallisen omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai pidätysoikeus.
  • vanhentumisesta huolimatta velkoja voi periä saataviaan ennen vanhentumista ulosmitatusta omaisuudesta (esim. kiinteistön pakkohuutokauppa).

Velan tiedot saa maksutta

Tietoja omasta velkatilanteesta voi pyytää velkojalta. Velallisella on oikeus saada maksutta kerran vuodessa

  • ajantasainen tieto velkojen perusteista ja kokonaismäärästä.
  • erittely maksamattomista veloista ja velkojen lyhennyksistä.
  • tiedot velalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä.

Velkojan antamien tietojen pitää sisältää myös tieto velkojen mahdollisesta vanhentumisesta tai vanhentumisen katkaisemisesta sekä mahdollisista ulosottoperusteista päivämäärineen

Oman velkatilanteen selvittämiseen saa apua

Velkatilanteen selvittämisessä on mahdollisuus turvautua oman kunnan talous- ja velkaneuvontapalveluihin. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
Talous- ja velkaneuvonta

Päivitetty 14.1.2015 Tulosta

Muualla palvelussamme