Jakohihna

Tiivistelmiä kuluttajariitalautakunnan suosituksista, jotka käsittelevät kuluttajien autoista tekemiä valituksia.

Jakohihnasta yleistä

Jakohihnalla on valmistajan määrittämä vaihtovälisuositus. Myyjä vastaa yleensä viasta silloin, kun jakohihna on katkennut ennen kuin autolla on ajettu vaihtovälisuosituksessa ohjeistettu ajomäärä. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa, jos kuluttaja on esimerkiksi laiminlyönyt auton jakohihnaan vaikuttavat huollot.

Jakohihna ei kestänyt riittävän kauan

Käytettynä ostetun auton jakohihna katkesi ja aiheutti moottorivaurion, kun autolla oli kaupanteon jälkeen ajettu 680 kilometriä. Myyjä vetosi auton kymmenen vuoden ikään ja ajomäärään (noin 267 000 km) ja siihen, että ei ollut saanut korjausmahdollisuutta.

Jakohihnan suositettu vaihtoväli oli 75 000 kilometriä tai 48 kuukautta. Huoltokirjan mukaan jakohihna oli vaihdettu viimeksi, kun autolla oli ajettu 153 000 kilometriä. Autosta myöhemmin löytyneen kuitin mukaan jakohihna oli vaihdettu myös silloin, kun autolla oli ajettu 216 000 kilometriä. Auton jakohihna ei siten ollut kestänyt sille suositettua vaihtoväliä. Vaikka myyjälle ei ollut annettu mahdollisuutta korjata vikaa, myyjän oli maksettava se osa korjauskustannuksista, joka myyjälle olisi aiheutunut tehdessään itse korjauksen.

Kuluttajariitalautakunta suositti 200 euron korvausta. Korvaussummassa huomioitiin auton ikä, kauppahinta (2 800 euroa) sekä ajomäärä. Auton jakohihna ja moottori ovat auton kuluvia osia, joten auto tuli korjausten myötä vastaavia autoja parempaan kuntoon.

Jakohihna katkesi liian pian mutta huoltoakin oli laiminlyöty

Käytettynä ostetun auton jakohihna katkesi 156 720 kilometrin jälkeen ja aiheutti moottorivaurion. Jakohihna oli uusittu kaupantekohetkellä kaksi vuotta aiemmin, jolloin autolla oli ajettu 107 580 km. Myyjän mukaan jakohihnan vaihtoväli oli ohjeellinen ja auton määräaikaishuolloissa olisi ollut mahdollista ehkäistä vaurio.

Jakohihnan vaihtoväliksi oli ilmoitettu 60 000 km tai 4 vuotta. Näin ollen hihna vaurioitui ennenaikaisesti ja auto oli olennaisesti huonompi kuin kuluttajalla oli aihetta olettaa. Kuluttaja ei pystynyt osoittamaan, että autoa olisi huollettu säännöllisesti ja huolto-ohjelman mukaisesti. Näin ollen kuluttaja oli myös omalta osaltaan vaikuttanut vahingon syntymiseen.

Kuluttajariitalautakunta suositti 440 euron hinnanalennusta (auton kauppahinta noin 11 000 euroa). Alennuksen määrässä huomioitiin se, että jakohihna olisi pitänyt joka tapauksessa vaihtaa melko pian ja auto tuli korjauksen ansiosta parempaan kuntoon kuin kuluttaja olisi voinut muutoin edellyttää.

Kaikki huollot eivät sisällä jakohihnan tarkistamista

Käytettynä ostetun auton jakohihna katkesi 127 000 kilometrin jälkeen ja vaurioitti auton moottoria. Myyjän mukaan katkeaminen oli seurausta auton puutteellisesta huoltamisesta.

Auto oli jakohihnan kestävyyden ja kunnon puolesta huonompi kuin kuluttajalla oli perustellusti aihetta olettaa. Valmistaja oli ilmoittanut jakohihnan vaihtoväliksi 10 vuotta tai 160 000 km. Huoltokirjan mukaan auto oli viimeksi huollettu 98 000 kilometrin kohdalla. Autolle ei ollut tehty 120 000 kilometrin laajaa kuntohuoltoa. Tähän huoltoon ei olisi kuitenkaan kuulunut jakohihnan tarkistaminen, eikä hihnan huonoa kuntoa olisi tässä huollossa välttämättä havaittu. Kuluttajan ei katsottu vaikuttaneen vahinkoon.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että myyjä maksaa kuluttajalle tämän vaatimat 766 euroa (korjauskulut olivat 1 881 euroa). Jakohihnan vaihdosta olisi aiheutunut kuluttajalle myöhemmin joka tapauksessa kuluja ja auto tuli korjauksen ansiosta ikäänsä ja ajomääräänsä nähden parempaan kuntoon.

Jakohihnan vaihtaminen ja kuluttajan vastuu

Käytettynä ostetun auton jakohihna katkesi ja aiheutti moottorivaurion. Kaupanteosta oli kulunut tällöin noin kolme kuukautta ja autolla oli takanaan 194 897 ajokilometriä. Myyjän mukaan kaupanteon yhteydessä kuluttajaa oli kehotettu vaihtamaan jakohihna, koska myyjällä ei ollut tietoa milloin se oli viimeksi vaihdettu.

Jakohihnan vaihtoväli oli 80 000 kilometriä tai neljä vuotta. Auton omistajana kuluttaja oli vastuussa auton määräaikaisista huoltotoimenpiteistä, joihin myös jakohihnan vaihto kuuluu. Kaupanteon jälkeen kuluttaja oli ajanut autolla lähes kolme kuukautta. Koska tapauksessa oli epäselvää milloin jakohihna oli vaihdettu, kuluttajan olisi pitänyt huolehtia hihnan vaihdattamisesta. Huoltokirjan mukaan hihna oli vaihdettu viisi vuotta aiemmin, jonka jälkeen autolla oli ajettu melkein 115 000 kilometriä.

Kuluttajan olisi pitänyt huolehtia auton jakohihnan vaihtotarpeen selvittämisestä. Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut hyvitystä.

Huolto-ohjeet vesipumpun vaihtamisesta eivät olleet riittävät

Käytettynä ostetun auton vesipumppu rikkoutui 114 400 kilometrin jälkeen, minkä seurauksena auton jakohihna katkesi. Tästä aiheutui moottorivaurio. Myyjä vetosi siihen, että autoa ei ollut huollettu merkkikorjaamoissa, joten myyjä ei ollut voinut ennakoida kyseistä vikaa.

Auton huolto-ohjelmaan ei kuulunut vesipumpun vaihtoa. Huolto-ohjeissa ei muutenkaan mainittu vesipumpun vaihdosta eikä varoitettu niistä vaurioriskeistä, joita vesipumpun rikkoutuminen saattaa aiheuttaa. Kuluttaja ei siten ollut saanut tarpeellisia ohjeita auton huollosta. Autoa ei ollut huollettu merkkikorjaamoissa, mutta tällä ei ollut merkitystä, sillä määräaikaishuoltoihin ei olisi sisältynyt vesipumpun tarkastamista. Kuluttajan menettelyllä ei näytetty olleen merkitystä vaurion syntymisen kannalta.

Kuluttajariitalautakunta suositti 1 000 euron hinnanalennusta. Korjauslaskuun (1 500 euroa) oli sisältynyt myös muita huoltotoimenpiteitä (esim. moottoriöljyn ja suuttimen uusimiset), jotka olisivat joka tapauksessa tulleet kuluttajan maksettavaksi suhteellisen pian. Lisäksi auto oli tullut korjausten myötä ikäänsä (6 vuotta) ja ajomääräänsä nähden vastaavia autoja parempaan kuntoon.

Vesipumpun kestoikä

Käytettynä ostetun auton vesipumppu rikkoutui 98 000 ajokilometrin jälkeen, jolloin kaupanteosta oli kulunut reilu vuosi. Tämän seurauksena auton jakohihna katkesi ja moottori vaurioitui. Myyjän mukaan kuluttajan olisi pitänyt viedä auto sivuäänien vuoksi korjaamolle aikaisemmin.

Autosta annettujen korjaamolausuntojen perusteella vesipumpusta oli kuulunut sivuääniä jo ennen sen rikkoutumista. Kuluttajalla olisi siten ollut mahdollisuus viedä auto korjaamolle ennen moottorivaurion syntymistä. Auton jakopään kuluvien osien kuten jakohihnan, hihnan kiristinten sekä vesipumpun on kestettävä koko auton huolto-ohjelmassa määritelty jakohihnan vaihtoväli. Autossa oli siten myyjän vastuulle kuuluva virhe vesipumpun osalta, sillä pumppu ei ollut kestänyt luvattua aikaa.

Auton korjauskustannukset olivat kokonaisuudessaan 2 580 euroa sisältäen mm. vaihtomoottorin asennuksen. Kuluttajariitalautakunta katsoi kuluttajan osuuden korjauskuluista olevan 800 euroa. Kuluttaja oli maksanut 3 vuotta vanhasta autosta 13 990 euroa.

Huollon laiminlyönti myötävaikutti jakohihnan kiristimen rikkoutumiseen

Uutena ostetun auton jakohihnan kiristin rikkoutui kuuden vuoden ja 101 194 ajokilometrin jälkeen ja aiheutti moottorivaurion. Myyjän mukaan autoa oli huollettu puutteellisesti.

Auton jakohihnan huolto-ohjelman mukainen vaihtoväli oli 150 000 km. Kuluttajalla oli oikeus olettaa, että jakohihna ja sen kiristimet kestävät koko vaihtovälin ajan. Kuluttaja ei ollut kuitenkaan huoltanut autoa merkkiliikkeessä, eikä pystynyt näyttämään kirjallisia merkintöjä siitä, että auton huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet olisi tehty. Puuttuvien merkintöjen takia kuluttajan katsottiin myötävaikuttaneen vahinkoon.

Kuluttajariitalautakunta suositti 400 euron vahingonkorvausta myyjän aiemmin hyvittämän 515 euron lisäksi (auton korjauskulut olivat olleet 2 119 euroa).

Määräaikaishuollon laiminlyönti myötävaikutti moottorin jakopään hihnan irtoamiseen

Uutena ostetun auton moottorin jakopään hihna irtosi neljän vuoden ja 40 000 kilometrin jälkeen ja aiheutti moottorivaurion. Myyjä vetosi takuun umpeutumiseen ja siihen, että auton huolto oli laiminlyöty.

Huolto-ohjeen mukaan jakopään hihna olisi pitänyt tarkastaa auton 30 000 kilometrin määräaikaishuollossa. Autolle ei ollut tehty kyseistä määräaikaishuoltoa, sillä kuluttaja oli perunut huollon autolle tehdyn toisen korjauksen vuoksi. Hihna olisi kuulunut tarkastaa ja tarvittaessa kiristää määräaikaishuolloissa. Autossa ei siten ollut myyjän vastuulle kuuluvaa virhettä.


Asiasanat: Auto, Jakohihna
Päivitetty 21.4.2014 Tulosta