Service och reparation av bilar

Fördröjda och felaktiga reparationer

Om reparationen av din bil fördröjs ska verkstaden meddela detta. I allmänhet måste man ge verkstaden skälig tilläggstid vid en fördröjning. 

Service och reparation

Du får själv välja var bilen ska genomgå periodisk service, men servicen ska göras enligt bilens serviceprogram.