Service och reparation av bilar

Om reparationen av din bil fördröjs ska verkstaden meddela detta. I allmänhet måste man ge verkstaden skälig tilläggstid vid en fördröjning. 

Du får själv välja var bilen ska genomgå periodisk service, men servicen ska göras enligt bilens serviceprogram.