Eurooppalaiset kuluttajaviranomaiset tekivät valvontaiskun globaaleille verkkoalustoille: alustat poistaneet miljoonia harhaanjohtavia koronamainoksia

EU-komissio taistelee koronavirukseen liittyviä huijauksia vastaan. Kevään 2020 aikana jäsenmaiden kuluttajaviranomaiset ovat seuloneet isoimmat markkinointialustat koronahuijausten varalta. Tarkemmassa syynissä on ollut lisäksi lähes kolmesataa verkkosivua. Koronakriisin aikana suuret alustat ovat poistaneet miljoonia koronaan viittaavia harhaanjohtavia mainoksia.

EU-komissiolla ja eurooppalaisilla kuluttajaviranomaisilla on yhteinen tahtotila koronavirushuijausten ehkäisemiseksi. Siksi niiden erityisenä huomion kohteena ovat tänä keväänä olleet suuret kansainväliset alustat, joissa saattaa esiintyä koronavirukseen liittyvää harhaanjohtavaa markkinointia tai huijausyrityksiä. Kuluttajaviranomaiset 27 eri maasta tekivät EU-komission johdolla yhteisen valvontaiskun markkinointialustoille. Isku koostui kahdesta eri osasta: verkkoalustojen laajamittaisesta tarkastuksesta sekä verkkokauppojen mainosten analysoinnista. Alustatarkastuksessa viranomaiset löysivät 38 alustalta useita mainoksia tuotteista, joita markkinoitiin harhaanjohtavasti koronavirukseen viittaamalla.

Alustojen lisäksi tarkastettiin tehostetusti yhteensä 286 verkkokaupan mainoksia. Kuluttajaviranomaiset perkasivat sivustoilta erityisen tarkasti tuotteita, joilla on koronapandemian vuoksi kova kysyntä. Seulonnassa löytyikin runsaasti mainoksia tai tarjouksia, joissa tuotteita markkinoitiin harhaanjohtavasti koronaviruksen varjolla. Esimerkiksi 88 sivustolla tuotteiden väitettiin parantavan tai ehkäisevän koronavirustartuntoja.

Viranomaiset tarkastelivat myös, painostetaanko ostajia nopeaan toimintaan esimerkiksi väittämällä, että tuote myydään nopeasti loppuun. Tarkastelluista sivustoista 30 sisälsi virheellistä tietoa tuotteiden saatavuudesta. Lisäksi kävi ilmi, että tuotteet olivat ylihinnoiteltuja 24 sivustolla. Esimerkiksi käsidesiä ja hengityssuojaimia myytiin tavallista kalliimmalla hinnalla. Kuluttajille kerrotut hintatiedot eivät myöskään olleet kovin selkeitä.

Kevään mittaan EU-komissio on käynyt kansainvälisten markkinointialustojen kanssa jatkuvaa vuoropuhelua, jotta koronavirukseen liittyvät huijaukset saadaan kitkettyä. Valvontaisku osoitti, että yhteistyö on tuottanut tulosta. Isoista alustoista Google on poistanut tai estänyt yli 80 miljoonaa koronavirukseen liittyvää mainosta. Myös eBay on poistanut tai estänyt sivuiltaan yli 17 miljoonaa listausta, jotka rikkovat EU:n kuluttajansuojasääntöjä. Amazonin koronavirukseen liittyvien tuotelistausten viikoittainen määrä on vähentynyt 77 prosenttia maaliskuuhun verrattuna.

Huijarit käyttävät mitä härskeimpiä keinoja hyödyntääkseen kuluttajien hätää

Suurimmat verkkoalustat ovat sitoutuneet harhaanjohtavien mainosten kitkemiseen, mutta valvontaisku osoitti, että huijarit keksivät yhä uusia keinoja käyttääkseen hyväksi koronapandemian aiheuttamaa hätää ja epätietoisuutta. He ovat esimerkiksi saattaneet perustaa uusia verkkosivuja tuotteidensa markkinoimiseksi.

Suurimmat alustat tarkkailevat sisältöjä ja käyttävät tässä apunaan algoritmeja, jotka tunnistavat lainvastaisia sisältöjä. Valvonta osoitti, että huijarit olivat kiertäneet algoritmeja mitä luovimmilla tavoilla. Mainoksissaan he esittivät esimerkiksi harhaanjohtavia tietoja kuvien tai graafien muodossa kiertääkseen tekstintarkastukseen perustuvat algoritmit. Lisäksi mainoksiin oli tehty tahallisia kirjoitusvirheitä, jotta ne eivät jäisi algoritmin haaviin.

Suomessa tilannetta seurataan valppaasti

Myös Suomessa on käytetty hyväksi koronavirukseen liittyvää pelkoa lainvastaisen markkinoinnin vauhdittamisessa. Koronahuijaukset ja harhaanjohtava mainonta eivät kuitenkaan näy meillä läheskään niin vahvasti kuin englanninkielisillä sivustoilla, mutta kuluttaja-asiamies seuraa tilannetta tarkasti. Kuluttajilta on tullut ilmoituksia esimerkiksi hengityssuojainten, kasvomaskien, käsidesien, puhdistusaineiden sekä luontaistuotteiden mainonnasta. Kuluttaja-asiamies onkin muistuttanut jo aiemmin, että sopimaton markkinointi on kiellettyä ja peräänkuuluttanut yritysten yhteiskuntavastuuta.

Kuluttajien tekemät ilmoitukset harhaanjohtavasta mainonnasta ovat tärkeitä, sillä niiden avulla KKV saa tietää, mitkä ovat pahimpia ongelmayrityksiä. KKV tekee aktiivista yhteistyötä Tukesin ja Ruokaviraston kanssa, jotta koronan varjolla ratsastavien tuotteiden mainontaa saadaan estettyä ja kitkettyä. Mitä nopeammin viranomaiset saavat tietää vilpillisistä menettelyistä, sitä paremmin ne voivat niihin puuttua.

Lisää aiheesta:


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 3/2020