Luupin alla kuluttajaluottojen hintasääntely: miten sääntelyä on noudatettu?

Viime syksy toi helpotusta kuluttajaluottoja ottaneille, kun luottojen uusi hintasääntely tuli voimaan viime syyskuun alussa. Se rajoittaa luotolta perittävää korkoa ja leikkaa muita luottokustannuksia. Kuluttaja-asiamies seuraa tehostetusti tämän sääntelyn noudattamista. Tässä vaiheessa kuluttaja-asiamies on pyytänyt selvitystä viideltä yritykseltä. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi valmisteilla on korkokattoon vaikuttava väliaikainen lakimuutos.

Kuluttajaluottojen uusi, kuluttajan asemaa turvaava hintasääntely tuli voimaan viime vuoden syyskuun alussa. Hintasääntelyn tarkoituksena on ehkäistä velkaongelmia, edistää luottojen hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja helpottaa valvontaa. Sääntelyllä korkokatto tiukentui, ja nyt kuluttajaluotoille saa sopia enintään 20 prosentin koron. Samalla korkokatto laajeni, sillä nykyinen korkokatto koskee kaikensuuruisia luottoja. Lisäksi hintasääntely asettaa muille luottokustannuksille päiväkohtaisen enimmäismäärän ja vuosittaisen 150 euron leikkurin.

1.9.2019 voimaan tullutta uutta hintasääntelyä ei kuitenkaan sovelleta ennen lain voimaantuloa solmittuihin luottosopimuksiin, ja myös näistä sopimuksista tehtävät uudet nostot jäävät kuitenkin hinnoittelultaan alkuperäisten sopimusten mukaiselle tasolle.

Luotonantajat tiukan seurannan alla, mutta linjattavaa riittää

Kuluttaja-asiamies seuraa tehostetusti uuden hintasääntelyn noudattamista ja onkin ryhtynyt heti valvontatoimenpiteisiin. Tässä vaiheessa kuluttaja-asiamies on pyytänyt selvitystä viideltä eri luotonantajalta, joiden se epäili rikkovan hintasääntelyä. Näiden yritysten internetsivuilla esitettyjen tietojen perusteella heräsi epäilys siitä, että lainojen vuotuinen korko voisi olla yli 20 prosenttia tai että muiden kulujen enimmäismäärät saattaisivat ylittyä.

Valvontakirjeet on lähetetty Collector Payments Finlandille, Gothialle, Lainapojille, Top Financelle ja Vertaislainalle. Kuluttaja-asiamies on lähestynyt luotonantajia, jotta ne muuttaisivat toimintatapojaan. Osa luotonantajista ilmoittikin selvityksessään, että niiden nettisivuille oli jäänyt vanhaa tietoa ja väärät tiedot korjattiin kuluttaja-asiamiehen kirjeen jälkeen. Osalta luotoantajista tullaan vielä pyytämään lisäselvitystä.

Näiden viiden kirjeen lisäksi kuluttaja-asiamiehellä on valmisteilla useita linjattavia asioita, jotka liittyvät muun muassa siihen, mitä kaikkia kustannuksia on pidettävä luottokustannuksina.

Kuluttajaluottolainsäädännön tiukennuksille tarvetta

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi valmisteilla on väliaikainen korkokaton lakimuutos, jossa kuluttajalta perittävän koron enimmäismäärää ollaan tilapäisesti rajaamassa kymmeneen prosenttiin. Muutoksella koetetaan estää kuluttajia ylivelkaantumasta koronakriisin aiheuttamien taloudellisten huolten vuoksi. Hallituksen esityksen mukaan tilapäinen kymmenen prosentin korkokatto koskisi myös ennen 1.9.2019 solmituista jatkuvista luotoista tehtyjä nostoja, mutta vain väliaikaisen lainmuutoksen ajan. Kalliit luotot kannattaakin yrittää korvata edullisemmalla vaihtoehdolla.

Hallituksen esitykseen antamassaan lausunnossa KKV kannattaa lämpimästi lakimuutosta, mutta tuo esille myös huolenaiheitaan. Koronakriisin vuoksi suunnitellut tilapäiset muutokset ovat näillä näkymin voimassa tämän vuoden loppuun. KKV on huolissaan siitä, että takaisinmaksuajat voivat olla vuosien mittaisia, mutta kymmenen prosentin korkokatto koskee vain tätä vuotta. Siksi maksukykyä kannattaa harkita pidemmällä tähtäimellä, jos tarvitsee lainaa koronapandemian ajaksi ja miettiä muita vaihtoehtoja kuin pikavippejä.

Väliaikaisen lakimuutoksen lisäksi myös pysyville kuluttajaluottolainsäädännön tiukennuksille on tarvetta. Luottomarkkinoilla esiintyviin lainvastaisiin menettelyihin puuttumiseksi ei tällä hetkellä ole riittäviä valvontakeinoja. Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuuksia koskeva hallituksen esitys on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. KKV pitää erittäin tärkeänä, että ehdotetut parannukset kuluttaja-asiamiehen toimivaltuuksiin tulisivat voimaan alkuvuoden suunnitelman mukaisesti heinäkuussa.

Lisää aiheesta:


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 2/2020