Assemblinin ja Fidelixin yrityskaupan käsittelymääräaikaa on pidennetty 30.7.2021 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Assemblin AB:n ja Fidelix Holding Oy:n välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa 30.7.2021 saakka. KKV haki markkinaoikeudelta lisäaikaa ehtoneuvottelujen loppuunsaattamiseksi.

KKV aloitti 24.2.2021 jatkoselvityksen yrityskaupassa, jossa sähkö-, lämmitys-, putki- ja LVI-töihin liittyviä asiantuntijapalveluita tarjoava pohjoismainen asennusyhtiö Assemblin hankkii Fidelix-konsernin emoyhtiön Fidelix Holdingin. Viraston alustavan arvion perusteella yrityskaupasta aiheutuisi haitallisia kilpailuvaikutuksia Uudenmaan ja Pirkanmaan rakennusautomaatioprojektien kilpailutuksissa.

Markkinaoikeus pidensi toukokuussa KKV:n hakemuksesta yrityskaupan käsittelymääräaikaa 8.7.2021 asti. Ensimmäinen määräajan pidennys oli tarpeen, jotta kilpailuvaikutusten selvittäminen saatiin tehtyä asian edellyttämällä laajuudella. KKV haki 24.6.2021 markkinaoikeudelta käsittelymääräajan pidentämistä edelleen 30.7.2021 asti. Jatkokäsittelyssä neuvotellaan parhaillaan osapuolten kanssa ehdoista, joilla kauppa voitaisiin mahdollisesti hyväksyä. Pyydettyä lyhyempi määräaika ei olisi KKV:n arvion mukaan riittävä ehtoneuvottelujen loppuunsaattamiseksi.

Yrityskaupan ilmoittaja ei vastustanut määräajan pidentämistä, ja markkinaoikeus hyväksyi KKV:n hakemuksen 28.6.2021.

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, p. 029 505 3073
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.
Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.