EPS-eristekartellin käsittely lopulliseen päätökseen: Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden päätöksen ennallaan

Korkein hallinto-oikeus on 1.7.2022 antamallaan päätöksellä pitänyt voimassa markkinaoikeuden maaliskuussa 2021 antaman päätöksen, jossa Jackon Finlandille (aiemmin ThermiSol Oy) määrättiin 2 miljoonan euron seuraamusmaksu ja UK-Muoville 1,2 miljoonan euron seuraamusmaksu rakennuseristeiden valtakunnallisesta hintakartellista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on päätökseen tyytyväinen.

KKV esitti joulukuussa 2018, että markkinaoikeus määrää yhteensä yli 4 miljoonaa euroa seuraamusmaksuja Jackon Finland Oy:lle (aiemmin ThermiSol Oy) ja UK-Muovi Oy:lle niin kutsuttujen EPS-eristeiden hintakartellista. KKV ei esittänyt seuraamusmaksua kartelliin osallistuneelle Styroplast Oy:lle, sillä se otti ensimmäisenä yhteyttä virastoon ja kertoi kartellista.

Markkinaoikeus vahvisti maaliskuussa 2021, että kolme rakennuseristevalmistajaa oli syyllistynyt valtakunnalliseen hintakartelliin ja määräsi Jackon Finlandin maksamaan 2 miljoonaa euroa ja UK-Muovin 1,2 miljoonaa euroa seuraamusmaksuja. Jackon Finlandia koskeva päätös oli lainvoimainen heti, mutta UK-Muovin osallisuuden ja sille määrätyn seuraamusmaksun käsittelyä jatkettiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus on 1.7.2022 antanut päätöksen, jonka mukaan markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

”Kartellien vastaisen työn kannalta on tärkeää, että korkein hallinto-oikeus on nyt vahvistanut eristevalmistajien erittäin vakavan hintakartellin. Kartellien tavoite on nostaa kartelliin osallistuvien yritysten kannattavuutta, ja viime kädessä laskun maksavat asiakkaat eli kuluttajat, julkiset ostajat ja yritykset. Kartellitoiminnasta on syytä määrätä niin ankarat seuraamukset, ettei se ole kannattavaa siihen osallistuville yrityksille”, sanoo KKV:n kilpailuvastuualueen ylijohtaja Timo Mattila.

Ensimmäisenä kartellista kertonut vapautuu seuraamusmaksusta

Seuraamusmaksusta voi vapautua vain se kartellin jäsen, joka ensimmäisenä paljastaa kartellin viranomaiselle. KKV:n sivuilla on ohjeet siitä, miten vapautusta haetaan.

KKV:lle voi myös lähettää vihjeen kartellista tai muista kielletyistä kilpailunrajoituksista. Vihjeen voi lähettää myös nimettömänä.

Lisätietoja: 

Sähköpostiosoite on muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Riina Autio

Johtava asiantuntija