KKV: Yli kolmannekselle kuluttajista haittoja harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista

Alennusmyynnit voivat olla kuluttajille hyödyllisiä, mutta niiden markkinointiin liittyy myös haitallisia piirteitä. Valtaosa KKV:n kyselytutkimuksen vastaajista kokee toimivansa alennusostoksilla harkitsevasti. Silti harhaanjohtava alennusmarkkinointi aiheuttaa vähintään silloin tällöin haittaa yli kolmannekselle kuluttajista.

KKV on selvittänyt kuluttajien alennusmyyntikäyttäytymistä sekä näkemyksiä ja kokemuksia alennusmarkkinoinnista. Tutkimus osoittaa hätiköinnin olevan ostotilanteessa keskeisin tekijä, joka nostaa koettujen haittojen todennäköisyyttä. Kuluttajahaitat ilmenevät huonolaatuisina, turhina ja luultua kalliimpina ostoksina.

Hätiköintiä ostamistilanteessa lisää esimerkiksi markkinoinnissa esitetyt väitteet siitä, että alennus on voimassa vain tietyn rajoitetun ajan tai alennettua tuotetta on tarjolla rajoitetusti. Jos alennuskampanjaa jatketaan aina uudelleen tai tiedot alennettujen tuotteiden määristä eivät pidä paikkaansa, kuluttajat tekevät ostopäätöksiä harhaanjohtavan tiedon varassa.

"Ostopäätöksen kiirehtiminen perättömillä väitteillä tarjouksen rajoitetusta voimassaolosta on lainvastaista. Kuluttajien päätöksentekoa manipuloiviin käytäntöihin tullaan puuttumaan myös digipalvelusäädöksessä, joka koskee ensi vuodesta alkaen kaikkia verkkoalustoja."

Katri Väänänen, kuluttaja-asiamies

Jatkuvat alekampanjat hämärtävät käsitystä hinnoista

KKV:n tutkimuksen mukaan kuluttajat ovat havainneet runsaasti erilaisia harhaanjohtavia alennusmyyntikäytäntöjä. Kaikkein eniten on huomattu toistuvia loppuunmyyntejä tai varaston tyhjennyksiä sekä jatkuvia alennusmyyntejä, joissa alekampanjaa jatketaan heti edellisen päätyttyä.

Useimmin harhaanjohtavaa alennusmarkkinointia on havaittu huonekalu- ja sisustusalan kaupoissa sekä kodinkone- ja elektroniikkakaupoissa.

"Kun harhaanjohtavaa markkinointia havaitaan muita enemmän tietyillä kaupanaloilla, se voi vaikuttaa yksittäisten yritysten lisäksi koko toimialan maineeseen. Todenmukainen ja paikkansapitävä alennusmarkkinointi on kaikkien etu."

Katja Järvelä, johtava asiantuntija

Peräti kolme neljästä vastaajasta kertoi jatkuvien alennusmyyntien hämärtävän usein tai silloin tällöin heidän käsitystään siitä, mikä on tuotteiden tavanomainen hinta.

KKV keräsi kyselytutkimuksen aineiston keväällä 2022. Alennusmyyntiä koskeviin säännöksiin tuli muutoksia kuluttajasuojalain uudistusten astuessa voimaan vuoden 2023 alussa.

Alennusmyynnin markkinoinnissa myyjän on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Muutoksen myötä kuluttaja pystyy paremmin arvioimaan alennuksen edullisuutta ja myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa.

KKV tulee seuraamaan sääntelyn vaikutuksia ja tutkimaan aihetta lisää.

Lisätietoja 

Katja Järvelä

Johtava asiantuntija

Mika Saastamoinen

Johtava asiantuntija