KKV:n verkkopalvelu auttaa kilpailuneutraliteettisäännösten soveltamisessa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) selvityksen ja viraston saamien yhteydenottojen perusteella julkisyhteisöt kaipaavat kilpailuneutraliteettisäännösten soveltamiseen lisää ohjeita. KKV:n verkkopalveluun on nyt päivitetty muun muassa julkisyhteisön toiminnan luonteen arviointia tukevia sisältöjä ja toimialakohtaisia esimerkkejä sekä kirjanpidon eriyttämistä koskevia ohjeita.

Kilpailuneutraliteettisääntelyn tavoitteena on turvata tasapuolinen kilpailu julkisen ja yksityisen sektorin elinkeinotoiminnan välillä. Kilpailuneutraliteettivalvonnalla varmistetaan, ettei julkinen sektori saa markkinoilla harjoittamassaan elinkeinotoiminnassa perusteettomia etuja, joilla julkinen sektori saattaisi syrjäyttää yhtä tehokasta yksityistä tarjontaa.

KKV:n vuosina 2021–2022 yhteistyössä aluehallintoviranomaisten kanssa toteuttaman selvityksen keskeinen havainto oli, että kuntasektorin toimijoilla oli puutteita kilpailuneutraliteettisäännösten tuntemuksessa. Valvontaan tulleiden yhteydenottojen perusteella erityisesti kilpailulain piiriin kuuluvan toiminnan tunnistaminen koetaan vaikeaksi.

Kilpailuneutraliteettisääntelyn tuntemuksen parantaminen on tärkeää, sillä kuntasektorin markkinoilla tapahtuvan toiminnan kokonaisliikevaihto oli selvityksen mukaan noin 8 miljardia euroa. KKV:n verkkopalveluun on nyt lisätty kilpailuneutraliteetista uutta sisältöä, jonka tavoitteena on helpottaa kilpailuneutraliteettisäännösten tulkintaa ja siten kannustaa julkisyhteisöjä arvioimaan ennakkoon oman toimintansa luonnetta ja mahdollisia vaikutuksia kilpailun tasapuolisuuteen.

KKV antaa julkisyhteisöille tarvittaessa myös lain sisältöön liittyvää neuvontaa, jolloin on mahdollista ennaltaehkäistä kilpailuneutraliteettiongelmien syntymistä. Julkisyhteisön toimintaan liittyvää neuvontaa varten virasto tarvitsee julkisyhteisön itsearvion sen harjoittaman toiminnan luonteesta ja mahdollisista vaikutuksista kilpailun tasapuolisuuteen. Neuvonnassaan virasto ei ota kantaa julkisyhteisön toiminnan lainmukaisuuteen, mutta voi selventää lain soveltamista sekä nostaa esille itsearvion mahdollisia puutteita tai havaitsemiaan kilpailuriskejä. Neuvontatapaamisen voi sopia ottamalla yhteyttä valvontatiimiin.

KKV pyrkii edistämään julkisyhteisöjen kilpailuneutraliteettitietoisuutta eri keinoin myös jatkossa.