Kilpailuneutraliteetti

Julkisen sektorin perusteettomat kilpailuedut voivat vaikuttaa kilpailevien yritysten toimintaan haitallisesti.

Sääntelyn tavoitteet

Julkinen sektori voi toimia markkinoilla, mutta lainsäädäntö asettaa tiettyjä ehtoja toiminnalle.

Millaisiin ongelmiin KKV voi puuttua?

Kilpailuneutraliteettisääntelyä sovelletaan vain taloudelliseen toimintaan, joka tapahtuu samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa.

Millainen julkisyhteisön toiminta voi vääristää kilpailua?

Kilpailua voi vääristää markkinoilla tapahtuvan toiminnan yhtiöittämisen, kirjanpidon eriyttämisen tai markkinaperusteisen hinnoittelun laiminlyönti.

Miten KKV voi puuttua julkisyhteisön toimintaan?

KKV:n ensisijainen keino puuttua kilpailuneutraliteettiongelmaan on neuvottelu julkisyhteisön kanssa.

Kirjanpidon eriyttäminen

Julkisyhteisön tulee eriyttää kirjanpidossaan markkinoilla harjoittamansa taloudellinen toiminta.

Markkinaperusteinen hinnoittelu

Kun julkisyhteisö eli valtio, kunta tai sen määräysvallassa oleva yhteisö toimii markkinoilla, sen on hinnoiteltava tuotteensa markkinaperusteisesti.

Muistilista - mitä sääntely koskee?

Julkisen sektorin on arvioitava itse, milloin se toimii samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa.

Toimenpidepyyntö

KKV voi aloittaa tutkinnan epäillystä julkisyhteisön kilpailua vääristävästä toiminnasta toimenpidepyynnön perusteella.

Näin voit ottaa yhteyttä

Ole yhteydessä kilpailuneutraliteettivalvontaan, jos tarvitset neuvontaa, haluat antaa vihjeen kilpailuongelmasta tai tehdä toimenpidepyynnön.