Kilpailuneutraliteetti

Julkisen sektorin perusteettomat kilpailuedut voivat vaikuttaa kilpailevien yritysten toimintaan haitallisesti.

Kilpailua voi vääristää markkinoilla tapahtuvan toiminnan yhtiöittämisen, kirjanpidon eriyttämisen tai markkinaperusteisen hinnoittelun laiminlyönti.

KKV on valvonnassaan puuttunut kuntien, kuntayhtymien ja valtion toimintaan monilla eri toimialoilla.

KKV:n ensisijainen keino puuttua kilpailuneutraliteettiongelmaan on neuvottelu julkisyhteisön kanssa.

Julkinen sektori voi toimia markkinoilla, mutta lainsäädäntö asettaa tiettyjä ehtoja toiminnalle.

Julkisyhteisön on pidettävä erillistä kirjanpitoa markkinoilla harjoittamastaan toiminnasta.

Kun julkisyhteisö eli valtio, kunta tai sen määräysvallassa oleva yhteisö toimii markkinoilla, sen on hinnoiteltava tuotteensa markkinaperusteisesti.

Julkisen sektorin on arvioitava itse, milloin se toimii samoilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa.

KKV voi aloittaa tutkinnan epäillystä julkisyhteisön kilpailua vääristävästä toiminnasta toimenpidepyynnön perusteella.

Ole yhteydessä kilpailuneutraliteettivalvontaan, jos tarvitset neuvontaa, haluat antaa vihjeen kilpailuongelmasta tai tehdä toimenpidepyynnön.