Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus rauhoittanut tilannetta valokuitumarkkinoilla – kuluttajien kannattaa perehtyä erityisesti rakentamishankkeen aikatauluun

Kuluttaja-asiamies arvioi, että keväällä 2023 valokuituyrityksille julkaistu ohjeistus on selkeyttänyt liittymien sopimusehtoja ja markkinointia.  Vaikka ohjeistus on parantanut tilannetta, yksittäisissä myyntitilanteissa saattaa esiintyä ylilyöntejä. Kuluttaja-asiamies kehottaa kuluttajia tutustumaan huolellisesti sopimusehtoihin ja erityisesti hankkeen aikatauluun ennen sopimuksen tekemistä.

Kuluttaja-asiamies on valvonut valokuituliittymien sopimusehtoja ja markkinointia aktiivisesti keväästä 2022 lähtien. Valvontatyössä ja kuluttajien yhteydenotoissa havaittujen ongelmien vuoksi kuluttaja-asiamies julkaisi toukokuussa 2023 valokuituyrityksille ohjeistuksen kuluttajansuojan vaatimuksista.

Yritykset ovat kuluttaja-asiamiehen havaintojen mukaan huomioineet ohjeistuksen sopimusehdoissaan. Yksittäisissä myyntitilanteissa saattaa silti edelleen tapahtua ylilyöntejä.

Kuluttaja-asiamies jatkaa ohjeistuksen vaikuttavuuden seurantaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jos ongelmia ilmenee.

Muistilista kuluttajille ennen valokuituliittymäsopimuksen tekemistä

1. Tutustu huolellisesti hankkeen aikatauluihin ennen sopimuksen tekemistä

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus vaatii yrityksiä kertomaan valokuituliittymän tilaussopimuksessa selkeästi ja yksiselitteisesti sitovan rakentamispäätöksen ajankohdasta ja toimituksen lopullisesta takarajasta.

Sopimusehdoissa luvataan yleensä tehdä sitova rakentamispäätös viimeistään 6–12 kuukauden kuluttua tilauksesta, ja toimituksen lopulliseksi takarajaksi luvataan tyypillisesti 18–24 kuukautta tilauksesta.

Valokuitua tarjoavat yritykset eivät rakenna liittymiä ilman riittävän kattavaa alueellista kysyntää, joten et tilatessasi liittymää välttämättä tiedä, toteuttaako yritys rakentamishankkeen.

2. Tarkista purkumaksut

Kuluttaja-asiamiehen mukaan ennen sitovaa rakentamispäätöstä tilauksensa peruuttavilta kuluttajilta voi veloittaa ainoastaan välittömästi tilauksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuten tilauksen hallinnolliset käsittelykulut. Vasta sitovan rakentamispäätöksen jälkeen purkumaksuun voidaan sisällyttää saamatta jäävän liikevoiton kaltaisia kustannuksia.

Valokuituyritykset ovat ottaneet sopimusehdoissaan huomioon kuluttaja-asiamiehen linjaaman periaatteen purkumaksujen kohtuullisuudesta, sillä ennen rakentamispäätöstä kuluttajilta veloitetaan tyypillisesti selkeästi alhaisempia purkumaksuja kuin rakentamispäätöksen jälkeen.

3. Selvitä valokuituliittymän ja tarjotun palvelupaketin kokonaishinta

Myös valokuituliittymien markkinoinnin pahimmat ylilyönnit ovat vähentyneet. Ennen kuluttaja-asiamiehen ohjeistusta jotkin yritykset markkinoivat liittymiä ilmaisena ilman, että ne selkeästi ilmoittivat tarjouksen edellyttävän laajakaistapalvelun määräaikaistilausta.

Jos markkinoinnissa annetaan hintaa koskeva tieto, yrityksen pitää ilmoittaa markkinoinnissaan selkeästi palvelun lopullinen kokonaishinta tai sen määräytymisperusteet.

Lue lisää

Ohjeistus kuluttajansuojan vaatimuksista valokuituliittymien sopimusehdoissa ja markkinoinnissa

Tiedote 7.6. 2023: Valokuitumarkkina käy kuumana – kuluttaja-asiamies puuttui kahden yrityksen toimintatapoihin ja laati ohjeistuksen koko alalle 

Verkkosivu: Kuluttajansuojan valmentava valvonta