Kuluttajansuojan valmentava valvonta

Valmentavalla valvonnalla tuetaan yritysten mahdollisuuksia toimia lain mukaisesti.

Jotkut yritykset eivät tarkoituksellisesti riko lakia, mutta ne eivät ota kuluttajansuojan vaatimuksia huomioon esimerkiksi puutteellisen osaamisen tai väärien käsitysten vuoksi. Tällaisia yrityksiä kuluttaja-asiamies ohjaa valmentavalla valvonnalla.

Valmentava valvonta voi tähdätä ongelmien ennaltaehkäisemiseen tai korjaamiseen. Tavoitteena on myös motivoida yrityksiä noudattamaan kuluttajansuojasäännöksiä oma-aloitteisesti ja ymmärtämään, että kuluttajansuojaan panostaminen hyödyttää myös niiden liiketoimintaa.

Valmentavan valvonnan kohderyhmät ja keinot

Kuluttaja-asiamies ohjaa valmentavalla valvonnalla erityyppisiä ja erikokoisia kohderyhmiä, esimerkiksi

 • pk-yrityksiä ja yksinyrittäjiä tai suuria yrityksiä
 • aloittelevia tai toimintansa jo vakiinnuttaneita yrityksiä
 • toimialajärjestöjä
 • uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäjiä
 • markkinoinnin ja mainonnan suunnittelijoita.

Valmentava valvonta perustuu kohderyhmän tarpeiden tunnistamiseen. Lähestymistavat ja keinot suunnitellaan niin, että yritykset kokevat ne mahdollisimman hyödyllisiksi.

Keinojen valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon myös se, miten hyvin eri kohderyhmät tuntevat ennestään kuluttajansuojan perusasiat ja miten motivoituneita ne ovat omaksumaan uusia toimintatapoja.

Kuluttaja-asiamies voi suunnitella valmentavaa valvontaa yhteistyössä kohderyhmän tai viranomaisten kanssa. Keinoja kehitetään jatkuvasti muun muassa kohderyhmiltä saadun palautteen perusteella.

Keinoja ja kanavia voivat olla muun muassa

 • verkkopalvelun sisällöt, esimerkiksi tarkistuslistat ja päätöspolut
 • kuluttaja-asiamiehen linjaukset
 • kuluttaja-asiamiehen ohjeistukset ja suositukset toimialalle
 • kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat vakiosopimusehdot
 • toimialatapaamiset
 • kannustaminen itse- ja yhteissääntelyyn
 • yhteistyökampanjat
 • tiedotteet
 • sosiaalinen media
 • uutiskirjeet
 • blogit
 • medianäkyvyys
 • webinaarit
 • koulutustilaisuudet
 • KKV Kampuksen oppimistehtävät.