Kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa oikeudessa määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullistamiseksi

Kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa oikeudenkäynnissä riita-asiassa, joka koskee syksyllä 2022 solmitun noin kaksivuotisen kiinteähintaisen määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen hinnan kohtuullistamista. Asiassa vastapuolena on sähkön vähittäismyyjä KSS Energia Oy.

Kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa kanteessa, jonka mukaan syksyn 2022 poikkeusolosuhteissa solmitun sopimuksen hinnasta on olosuhteiden muututtua tullut kohtuuton. Kuluttaja-asiamies pyrkii saamaan tuomioistuimesta ratkaisukäytäntöä ja arviointikriteereitä muihin samankaltaisiin tapauksiin. Kanne on nostettu Kymenlaakson käräjäoikeudessa.

Kanteessa vaaditaan määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen hinnan kohtuullistamista 20 senttiin/kWh. Lisäksi KSS Energia Oy:tä vaaditaan maksamaan kuluttajalle takaisin kohtuullistetun hinnan ylittävät sähköenergiakustannukset viivästyskorkoineen.

Kanteen taustalla on kuluttajariitalautakunnan antama ratkaisusuositus, jossa sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvan eläkeläisen sähkösopimuksen hintaa soviteltiin 27,25 sentistä 20 senttiin kWh:lta. KSS Energia Oy on ilmoittanut, ettei noudata suositusta.

Syksyn 2022 poikkeuksellisissa olosuhteissa kuluttajat eivät käytännössä pystyneet ennustamaan merkittävää sähkön hinnan laskua.

Tällaisessa tapauksessa sopimuksen mukainen hinta tarkoittaisi, että kuluttaja yksin kantaisi riskit ja taloudelliset seuraukset, jotka johtuivat sähkön markkinahintojen poikkeuksellisista muutoksista. Tämä ei ole kohtuullista, sillä sähkö on välttämätön palvelu, jonka hintakehityksen arviointiin myyjällä on kuluttajaan nähden ylivoimainen tietämys ja markkinatuntemus.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Tuomioistuimesta haetaan linjausta hintojen kohtuullistamisen periaatteista

Yhteiskunnassa on laajasti etsitty ratkaisua tilanteeseen, jossa useat tuhannet kuluttajat tekivät poikkeuksellisen kalliita määräaikaisia sähkösopimuksia syksyllä 2022. Osa sähköyhtiöistä on tullut omaehtoisesti asiakkaitaan vastaan erilaisilla järjestelyillä, osa taas ei.

Kuluttajariitalautakunta on antanut useita ratkaisuja määräaikaisten sähkösopimusten hinnan kohtuullistamisesta, mutta sähköyhtiöt eivät ole noudattaneet suosituksia. Lautakunnan ratkaisuissa hinta on yleensä soviteltu noin 20 senttiin/kWh.

Viime syksynä kuluttaja-asiamies neuvotteli Energiateollisuus ry:n ja Paikallisvoima ry:n kanssa ratkaisusta, joka hyödyttäisi laajasti ja tasapuolisesti tilanteesta kärsiviä kuluttajia, mutta sellaista ei löytynyt.

Kuluttajansuojalain mukaan sopimusehtoja voidaan sovitella, jos ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuton sopimusehto voi koskea esimerkiksi hintaa, Kuluttaja-asiamies katsoo, että sähkömarkkinoilla ilmenee huomattavaa laintulkinnallista erimielisyyttä sopimusten kohtuullistamista koskevista periaatteista, minkä vuoksi kuluttaja-asiamies hakee asiaan linjausta tuomioistuimesta.

Lue lisää

KKV:n blogi 6.5.2024: Kuluttaja-asiamies – Sähkömarkkinoiden poikkeustila jakoi riskit epäreilusti 

Tiedote 29.2.2024: Määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullisuutta voi arvioida KKV:n laskurilla 

Tiedote 20.9.2023: Kallis määräaikainen sähkösopimus pitäisi voida irtisanoa kohtuullisin ehdoin 

Verkkosivu: Kuluttajan avustaminen oikeudessa