Määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullisuutta voi arvioida KKV:n laskurilla

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut laskurin, jolla kuluttaja voi arvioida määräaikaisen kiinteähintaisen sähkösopimuksensa hinnan kohtuullisuutta. Laskuri on tarkoitettu ensisijaisesti kuluttajille, jotka ovat tehneet määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen vuosien 2022 ja 2023 hintakriisin aikana.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston laskurilla kuluttaja voi arvioida, onko määräaikaisen kiinteähintaisen sähkönmyyntisopimuksen hinta mahdollisesti muuttunut kohtuuttomaksi hintatason laskettua ja kannattaako sähköyhtiöltä vaatia hyvitystä.

Laskuri perustuu kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöön, ja siinä verrataan sähkösopimuksen hintaa Energiaviraston tilastoon sähkön tarjoushintojen kehityksestä.

Kuluttajariitalautakunta on määritellyt ratkaisuissaan vähimmäisedellytykset sille, milloin hinta voi muodostua kohtuuttomaksi ja milloin sopimuksen voi irtisanoa ennenaikaisesti:

  • Jos sähkösopimuksesta kuluttajan maksama hinta on ollut vähintään 15 % suurempi kuin vertailuhinta ja samalla hintojen välinen ero on ollut vähintään 150 euroa, kuluttaja voi olla oikeutettu hinnan sovitteluun ja hyvitykseen.
  • Jos sähkösopimuksesta kuluttajan maksama hinta on ollut vähintään 60 % suurempi kuin vertailuhinta ja samalla hintojen välinen ero on ollut vähintään 600 euroa, kuluttaja voi olla oikeutettu irtisanomaan sopimuksen ennen sopimuskauden päättymistä.

Vaikka sähkösopimuksen hinta ylittäisikin edellä sanotut vähimmäisrajat, sähkösopimuksen hinnan sovittelu tai sopimuksen irtisanominen edellyttävät myös niin sanottua tapauskohtaista kohtuuttomuutta. Esimerkiksi sopimuksen hinnan ja vertailuhinnan eron pitää olla selkeä. Sähkölaskun pitää vaikuttaa merkittävästi kuluttajan talouteen ja sähkön käyttötarkoituksen tulee lähtökohtaisesti olla välttämätön.  Myös kuluttajan talouteen vaikuttava sosiaalinen tai terveyssyy, kuten esimerkiksi työttömyys tai pitkäaikaissairaus, voi puoltaa sopimuksen kohtuullistamista.

Laskuri

Laskuri määräaikaisen sähkösopimuksen hinnan kohtuullisuuden arviointiin

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut:

Määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen kohtuullisuus olosuhteiden muuttuessa

Määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen irtisanominen ennenaikaisesti olosuhteiden muuttuessa

Määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen hinnan kohtuullistaminen olosuhteiden muututtua

Lue lisää aiheesta Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta:

Usein kysyttyä sähköstä

Sähkö

Tiedote 20.9.2023: Kallis määräaikainen sähkösopimus pitäisi voida irtisanoa kohtuullisin ehdoin